Türkiye Deprem Tehlike Haritaları

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren harita eski haritadan oldukça farklı.

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritasında artık derece uygulaması bulunmuyor.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 2.3 Deprem Hareketleri Spektrumları bölümünde açıklandığı üzere;

“Deprem yer hareketi spektrumları, belirli bir deprem yer hareketi düzeyi için referans zemin koşulları esas alınarak %5 sönüm oranı için, 2.3.2 – 2.3.5’te açıklandığı üzere harita spektral ivme katsayıları’na ve yerel zemin etki katsayıları’na bağlı olarak standart biçimde veya 2.4.1’e göre sahaya özel deprem tehlikesi analizleri ile özel olarak tanımlanırlar.”

2.3.2. Harita Spektral İvme Katsayıları ve Tasarım Spektral İvme Katsayıları‘nı açıklarken 2.3.5. Yatay Elastik Tasarım Spektrumunu tanımlar.

2.4. Sahaya Özel Deprem Yer Hareketi Spektrumu ise yeni tanımlanan ZF sınıfı zeminlerde zorunlu olarak ve istenildiği taktirde diğer tüm zemin türlerinde sahaya özel zemin davranış analizi yapılmasınıaçıklıyor.

Yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları

https://www.turkiye.gov.tr/afad-turkiye-deprem-tehlike-haritalari

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir