Türkiye Deprem Tehlike Haritaları

TÜRKİYE’nin deprem haritasının güncelleneceğini biliyorduk. Hatta Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bahsedilen hesap yöntemlerinde deprem hesabında uygulama yapılacak yerin en yakın faya olan uzaklığı ile ilgili değerler içermesi bu konuda çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağının göstergesiydi.

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası taslak olarak yayımlandı.

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren harita eski haritadan oldukça farklı.

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritasında artık derece uygulaması bulunmuyor.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 2.3 Deprem Hareketleri Spektrumları bölümünde açıklandığı üzere;

“Deprem yer hareketi spektrumları, belirli bir deprem yer hareketi düzeyi için referans zemin koşulları esas alınarak %5 sönüm oranı için, 2.3.2 – 2.3.5’te açıklandığı üzere harita spektral ivme katsayıları’na, faya yakınlık katsayısı’na ve yerel zemin etki katsayıları’na bağlı olarak standart biçimde veya 2.4.1’e göre sahaya özel deprem tehlikesi analizleri ile özel olarak tanımlanırlar.”

2.3.2. Harita Spektral İvme Katsayıları ve Tasarım Spektral İvme Katsayıları‘nı açıklarken 2.3.5. Yatay Elastik Tasarım Spektrumunu tanımlar.

2.4. Sahaya Özel Deprem Yer Hareketi Spektrumu ise yeni tanımlanan ZF sınıfı zeminlerde zorunlu olarak ve istenildiği taktirde diğer tüm zemin türlerinde sahaya özel zemin davranış analizi yapılmasınıaçıklıyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, Yenilenen yeni deprem haritası için;

“Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.”

Yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları

https://testtdth.afad.gov.tr/

 

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.