TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Genel Kapsam ve İlkeler

2016 yılında taslak olarak yayınlanan ve yakın zamanda TDY2007’in yerine kullanılacak olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin genel kapsamı ve ilkeleri şu şekildedir;

Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır.

TDY 2007’den farklı olarak özel olarak deprem etkisi altında yüksek binaların, yalıtımlı binaların tasarımı için  özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır.

Binalar ve bina türü yapıların dışında kalan köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer santrallar, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında yeni binaların tasarımında ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak deprem yer hareketi  düzeylerine karşı gelen deprem etkileri, güncellenip taslağı yayınlanmış olan yeni Türkiye Deprem Tehlikesi Haritaları ile tanımlanacaktır.

Taslağı yayınlanmış olan yeni Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://testtdth.afad.gov.tr/Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından bitimine kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda mesleki yetkinliği haiz uzmanlardan “tasarım gözetim ve kontrol” hizmeti alınmak zorundadır. bu özel uzmanlık gerektiren konular; “sahaya özel deprem tehlikesi analizleri,  sahaya özel zemin davranışı analizleri, zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile deprem hesabı, yüksek binaların deprem hesabı ve tasarımı, yalıtımlı binaların deprem hesabı ve tasarımı, zaman tanım alanında doğrusal olmayan yapı-kazık zemin etkileşimi hesapları ve bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan bina ve bina türü yapıların deprem etkisi altında tasarımı”dır.

Yukarıdaki madde ile her mühendisin her projeyi yapmasının önüne geçilecek ve özel uzmanlık gerektiren projelerin tasarlanmasında projenin başından sonuna bu yetkin mühendisin gözetimi gerekmektedir. Dolayısıyla yetkinlik konusunda yeni bir düzenleme beklenmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir