TBDY Taşıyıcı Sistemin Modellenmesi

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile taşıyıcı sistemin modellenmesi ile ilgili kurallar şu şekildedir;

•Taşıyıcı sistem her zaman üç boyutlu olarak modellenecektir,

•Kolon ve kirişler çubuk sonlu eleman olarak modellenecektir,

•Perdeler (bodrum perdeleri dahil) sonlu elemanlar kabuk eleman olarak modellenecektir,
•Düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesi olacaktır,

•A2 (döşeme süreksizliği) ve A3 (planda girinti-çıkıntı) türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir.

•A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunmadığı ve düzlem içi önemli şekil değiştirmelerin meydana gelmeyeceğinin beklendiği planda düzenli binalarda, betonarme döşemeler rijitdiyafram olarak modellenebilir.

•A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın geçiş katlarının döşemeleri, yeterli döşeme kalınlıkları alınarak, iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir.

•Birbirine dik iki yatay doğrultudaki deprem etkisi daima gözönüne alınacaktır. Düşey deprem etkisi hesaba katılacaktır.

TBDY Taşıyıcı Sistemin Modellenmesinde sönüm oranı, aksi belirtilmedikçe, %5 alınacaktır.

•Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdelerde perde kollarının ayrı ayrı modellenip hesaplandığı modelleme teknikleri perdeler için kullanılmayacaktır.

•Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan betonarme perdeler hem düzlem içi, hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar’la modelleneceklerdir.

•Dayanıma Göre Tasarım kapsamında(DGT) betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının kesit özelliklerinin modellenmesinde Tablo 4.2’de verilen etkin kesit rijitliğiçarpanları kullanılacaktır.

etkin kesit rijitliği çarpan tablo

Eğilme rijitliğinin (EI), kirişlerde %65, kolonlarda %30 azaltılmasıyla, daha büyük şekil değiştirmeler ve daha büyük yatay yer değiştirmeler ortaya çıkacak ve bu değerleri sınırlamak için daha büyük kesitler seçmek gerekecektir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir