Topoğrafyanın İnşaat Sektöründe Kullanım Alanları

Paylaş!!!

Topoğra; inşaat sektörünün konusu olan yol, su, elektrik, hastalık, eğitim ve kamu hizmetlerine, nüfusun barınmasına ayrılan bütün yapılara ait proje, keşif ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Yapı projeleri belirli bir arazi parçası üzerinde uygulanmak için yapıldığında önce bu arazinin yatay ve düşey konumunu gösteren bir haritaya ihtiyaç vardır. Haritadan alınan bilgiler yapı projesinin arazinin şartlarına uygun biçimde hazırlanmasını sağlar.Kentsel ve kırsal alanlarda yapılan çalışmalarda topografya konusuna ilişkin çeşitli yasa, tüzük ve yönetmelikler bulunur ve yapıların bunlarla ilişkileri olur. Bunlar;

İmar kanunu, istimlâk kanunu, gecekondu kanunu, tapulama kanunu, arsa ofis kanunu, harita ve planlara ait işaretlerin korunması hakkında kanun, imar yönetmeliği, arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik, şehir ve kasabaların harita ve imar planı uygulamalarına ilişkin yönetmelik, tescile konu olan harita ve planlar yönetmeliği, fen işleri yönetmeliği, hali hazır haritaların yaptırılması işlerine ve bu işleri yapacak uzmanlarda aranacak yeterliğe dâhil yönetmelik, 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapılmasına ait teknik yönetmelik, 1/500 ölçekli standart topoğrafik yönetmelik v.b.

Ölçme bilgisi hazırlanan yapı projesinde belirtilen şekilde yapının temel planının, planın eksenlerinin zemine uygulanmasında ve temel kazısının yapılmasında da yardımcı olur. Büyük yapı işlerinde ölçme işleri inşaat süresince devam eder, yapı ölçmelerinde yeryüzü düzlem olarak kabul edilir. Çünkü yapı genelde sınır bakımından küçük alanlarda yapılmaktadır. Genellikle ya düşey mesafe ya da yatay mesafe ölçülür.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!