Tünel Kalıp Çalışmalarıyla İlgili Kurallar

1-Tünel kalıpların ve kalıp çıkarma iskelelerinin yere konması sırasında kalıp ve iskele dengesi kontrol edilecek, dar ve dış kalıplara devrilmemeleri için destek konulacaktır. Tünel kalıpların kule vinçten kurtarılması; dikme tekerleklerinin bastırılıp kalıp dengesi sağlandıktan sonra yetkili personelin üçgen bağlantı kelebeği veya saban halatını söküp operatöre vereceği işaretle yapılacaktır.

2-Tünel kalıplar kaldırılmadan önce tüm bağlantılar yetkili personel tarafından kontrol edilecek ve yetkili personelin ve yetkili personelin vereceği işaret sonrası kaldırılacaktır.3-Tünel kalıplar dik olarak kaldırılacak ve indirilecektir. Kesinlikle yükle hareket anında salınım yaptırılmayacaktır.

4-Tünel montajı, sökümü ve iskele aktarmaları, prekast, merdiven, sahanlık ve baca montajında bina dibinde, çevresinde ve yük altında çalışan ve dolaşan kimsenin olmadığı tünel kalıp taşeronu tarafından kontrol edildikten sonra işleme başlanacaktır.

5-Tünel kalıp sökümü ve iskele aktarmaları işlemlerinde kalıp çıkarma iskeleleri ve tünel kalıp üzerinde kalıbın çıkmasına engel olacak aks köşebendi, tüp, boşluk rezervasyonları, demir, takım sandığı vb. malzemelerin aktarma ve temizlenmesi işleri tünel kalıp taşeronu tarafından yaptırıldıktan sonra kalıplar düşürülerek söküm işlemine başlanacaktır.

6-Kule vinç ile tünel kalıp, yük, tünel kalıp iskele aktarmaları, prekast sahanlık, merdiven ve montajlarında ilgili halat, zincir bağlantı ve sökümleri tünel kalıp taşeronu ve yetkili personel tarafından gerekli kontrol yapıldıktan sonra işleme başlanacaktır.

7-Tünel kalıp üzerindeki merdivenler dışında iniş ve çıkışlar için başka yer kullanılmayacaktır.

8-Kule vinç ile indirilen  bir yükün altında kalan sapan halatların çekilmesi için komut verilmeden önce yetkili personel çevredeki işçilerin güvenliğini sağlayacaktır.

9-Tünel kalıp taşeronu tünel kalıp iskele aktarmalarında, prekast sahanlık, merdiven montajlarında iskelesiz ve korkuluksuz yerlerde emniyet kemersiz işçi çalıştırmayacaktır.

10-Tünel kalıp taşeronu, kalıp çıkarma iskelelerinin korkuluklarını sürekli kontrol edecek, bağlantı yerleri kopuk, korkuluk sepetleri yırtık olan iskelelerin onarımlarını yaptıktan sonra iskele aktarma işlemini yapacaktır. Kalıp çıkarma iskele yanlarındaki korkulukların sürekli takılı olması sağlanacaktır.


11-Tünel kalıp içinde ve üzerinde yük taşıması yapmak yasaktır.

12-Tünel kalıp ve çıkarma iskeleleri yerde iken çalışma ve istirahat saatleri içinde kalıp içlerinde oturmak ve yatmak yasaktır. Tünel kalıp taşeronu bu konuda çalıştırdığı elemanlarını uyaracaktır.

13-Tünel kalıp taşeronu topraklama hattının sürekli olarak kalıba bağlı olmasını sağlayacaktır.

14-Aks köşebentlerinin montaj ve aktarma işlemlerinde her köşebendin iki noktadan halata bağlantısı yapılacaktır. Bağlantı yapıldıktan sonra kule vinç ile kaldırma işlemi yapılacaktır.

15-Tünel kalıp taşeronu, kalıp montajı yapılacak kattaki tüm dış cephe ve kalıp çıkarma iskelelerinin aktarma işlemi yapıldıktan sonra o katın kalıp montajına başlanacaktır.

16-Tünel kalıp taşeronu, kalıp kurumu ve sökümünü tekniğine uygun olarak yapacak, kalıbı sökülen döşemenin dikmelenmesini derhal yaptıracaktır.

17-Soğuk ve karlı havalarda iskele üzerinde biriken kar ve buz temizlendikten sonra çalışmaya başlanacaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir