Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği – B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat)

 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumu Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği olarak isimlendirilir. Deprem hesabı seçiminde önemli bir etken olan düzensizliktir.

ηki=i’inci katta tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayıs,

Δi=Binanın i’inci katındaki azaltılmış göreli kat ötelemesi

hi=Binanın i’inci katının kat yüksekliği olmak üzere

ηki=(Δi/hi)ort/(Δi+1/hi+1)ort>2.0 veya ηki=(Δi/hi)ort/(Δi-1/hi-1)ort  durumunda Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) olduğu kabul edilir.

Denklem, binanın birbirini takip eden i’inci ve i+1’inci katlarında bir birlerine dik doğrultuda olan her iki x ve y yönü için hesaplanıp ve büyük olanına göre işlem yapılmalıdır.
Göreli kat ötelemeleri hesabı, ±%5 ek dış merkezlilik etkileri göz önüne alınarak 4.7’deki Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Doğrusal Deprem Hesabı’na göre yapılacaktır.

A1 ve B2 düzensizlikleri, deprem hesabının Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi konusunda etken olan düzensizliklerdir.

Eşdeğer deprem yükünün uygulanabileceği binalar şu şekilde tanımlanmıştır;

Bina Türüİzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfı
DTS=1,1a, 2, 2aDTS=3,3a, 4, 4a
Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının ηbi≤2.0 koşulunu sağladığı ve ayrıca B2 türü düzensizliğin olmadığı binalarBYS≥4BYS≥5
Diğer tüm binalarBYS≥5BYS≥6

yumuşak kat-2

B1 Zayıf kat düzensizliği ile B2 Yumuşak kat düzensizliği genelde birbirlerine karıştırılır.

“Zayıf kat ile yumuşak kat arasındaki fark nedir?” diye soracak olursak;

B1 zayıf kat düzensizliği katlardaki kolon, perde ve duvarların kesme alanları toplamı oranları ile ilgiliyken yumuşak kat binanın katlarının göreli kat ötelemelerinin oranı ile ilgilidir.b2 düzensizliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir