Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği

Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumu Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği olarak adlandırılmaktadır.

Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği bulunan binalara ilişkin koşullar, bütün deprem bölgelerinde uygulanmak üzere, TBDY’de şu şekilde belirtilmektedir:
guseye oturan kolon

izin yok

 

(a) Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.

Konsol, alt kolona gelen momentleri daha da artırıp kolonda düşey ivme yaratacaktır.

 

kirişe oturan kolon

(b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 4.4.3. Düşey Deprem Etkisi altında hesap yapılması gerekmektedir.

Kolonun oturduğu kirişte büyük açıklık ve mesnet momentleri oluşturan bu durum ilgili kirişte sehim problemi yaratırken, kolon olmayan katta B1 Zayıf Kat Düzensizliği meydana getirebilmektedir.

 

kolona oturan perdeizin yok

 

(c) Üst katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.

Zemin katta B1 Zayıf Kat ve B2 Yumuşak Kat oluşturan bu sistem zemin kat kolonlarında çok büyük kesme kuvvetleri meydana getirecektir.

 

izin yok

(d) Perdelerin binanın herhangi bir katında, kendi düzlemleri içinde kirişlerin üstüne açıklık ortasında oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.

İlgili kirişin boyutlandırılmasını neredeyse imkansız hale getiren bir sistem ortaya çıkacaktır.

 

 

B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği bulunan binalarda doğrusal elastik hesap yöntemleri  uygulanmayacaktır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir