TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketi

Paylaş!!!

Zaman tanım alanında deprem hesabında kullanılacak deprem kayıtlarının seçimi şu koşullar dikkate alınarak yapılacaktır;

-tasarıma esas deprem yer hareketi düzeyi ile uyumlu deprem büyüklükleri,

-fay uzaklıkları,

-kaynak mekanizmaları,

-yerel zemin koşulları.

Binanın bulunduğu bölgede tasarıma esas deprem yer hareketi düzeyi ile uyumlu geçmiş deprem kayıtlarının mevcut olması durumunda öncelikle bu kayıtlar kullanılacaktır.Yeterli sayı veya nitelikte deprem kaydı seçiminin yapılamadığı durumlarda, zaman tanım alanında benzeştirilmiş yer hareketi kayıtları kullanılabilir. Bu tür kayıtların kullanılması durumunda, binanın bulunduğu sahanın sismik kaynak, dalga yayılım ve yerel zemin özellikleri göz önüne alınacaktır. Benzeştirme için kullanılacak model parametreleri, söz konusu bölgede meydana gelmiş geçmiş depremlerde kaydedilmiş gerçek deprem kayıtları ile doğrulanacaktır.

Bir veya iki boyutlu hesap için seçilecek deprem kayıtları’nın ve üç boyutlu hesap için seçilecek deprem kaydı takımları’nın sayısı en az onbir olacaktır. Aynı depremden seçilecek kayıt veya kayıt takımı sayısı üçü geçmeyecektir.

Bir veya iki boyutlu hesap için seçilen tüm kayıtlara ait spektrumların ortalamasının 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları (Tp  binanın hakim doğal titreşim periyodu) arasındaki genliklerinin, Yatay Elastik Tasarım Spektrumu veya Sahaya Özel Elastik İvme Spektrumunda tanımlanan tasarım spektrumunun aynı periyod aralığındaki genliklerinden daha küçük olmaması kuralına göre, deprem yer hareketlerinin genlikleri ölçeklendirilecektir.

Üç boyutlu hesap için seçilen her bir deprem kaydı takımının iki yatay bileşenine ait spektrumların kareleri toplamının karekökü alınarak bileşke yatay spektrum elde edilecektir. Seçilen tüm kayıtlara ait bileşke spektrumların ortalamasının 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları (Tp = binanın hakim doğal titreşim periyodu) arasındaki genliklerinin, Yatay Elastik Tasarım Spektrumu veya Sahaya Özel Elastik İvme Spektrumunda tanımlanan tasarım spektrumunun aynı periyod aralığındaki genliklerine oranının 1.3’ten daha küçük olmaması kuralına göre deprem yer hareketi bileşenlerinin genlikleri ölçeklendirilecektir. Bu periyot aralığı yalıtımlı binalar için değişebilir. Her iki yatay bileşenin ölçeklendirilmesi aynı ölçek katsayıları ile yapılacaktır.

Serbest zemin analizinde kullanılacak deprem kayıtlarının veya kayıt takımlarının yukarıdaki maddelere göre ölçeklendirilmesinde, bina hakim doğal titreşim periyodunun üst sınırı 2Tp olarak alınacaktır.


Mevcut deprem verileri ile bina özelliklerinin gerekli kılması ve sahaya özel deprem yer hareketi spektrumu belirlenmesi durumunda, binanın belirli sayıda titreşim periyodu ile ilişkilendirilen koşullandırılmış ortalama spektrumlar’dan yararlanılarak, deprem kayıtlarının analiz sonuçlarında daha az saçılmayı sağlayacak şekilde seçilerek ölçeklendirilmesi yoluna gidilebilir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Paylaş!!!

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketi” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!