TBDY-Dayanıma Göre Tasarım- Genel İlkeler ve Performans Hedefleri

Deprem etkisi altında taşıyıcı sistemlerinin tasarımında iki  yaklaşımdan birisi Dayanıma Göre Tasarımdır. (DGT) yaklaşımında tasarımı 5 adımda açıklayabiliriz;

1- Belirlenen performans hedefi için taşıyıcı sistem süneklik kapasitesi’ne göre azaltılmış deprem yükleri belirlenir.

2- Azaltılmış deprem yükleri altında doğrusal deprem hesabı yapıldıktan sonra elemanların azaltılmış iç kuvvetleri, va bazı durumlarda dayanım fazlalığı da dikkate alınarak dayanım talepleri bulunur.

3-Dayanım talepleri, belirlenen performans hedefi için iç kuvvet kapasiteleri (dayanım kapasiteleri) ile karşılaştırılır.

4-Elde edilen göreli kat yer değiştirmeleri sınırlarla karşılaştırılır.

5-Dayanım taleplerinin dayanım kapasitelerinin altında olduğu ve aynı zamanda göreli kat ötelemelerinin izin verilen sınırların altında olduğu gösterilerek tasarım tamamlanır. Aksi durumda eleman kesitleri değiştirilir ve hesap tekrarlanarak sonuca gidilir.
Yüksek binalar, deprem yalıtımlı binalar ve mevcut binaların değerlendirilmesi ile güçlendirme projeleri dışındaki tasarımlarda Dayanıma Göre Tasarım (DGT) kullanılacaktır. Yüksek Binalar’ın  ve Deprem Yalıtımlı Binalar’ın tasarımında ise kısmi olarak yararlanılacaktır

( Yığma, ahşap ve hafif çelik binaların deprem hesabı DD-2 yer hareketi ve CG performans hedefi doğrultusunda Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile yapılacaktır.)

Deprem Yer Hareketi DüzeyiDTS=1, 1a(BYS>3 ise), 2, 2a(BYS>3 ise), 3, 3a, 4, 4a DTS=1a(BYS=2,3 ise), 2a((BYS=2,3 ise)
Normal Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımıİleri Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3--HKŞGDT
DD-2CGDGTCG
DD-1--CGŞGDT

 

Deprem Yer Hareketi DüzeyiDTS=1, 2, 3, 3a, 4, 4a DTS=1a, 2a
Normal Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımıİleri Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-4KKDGT-ŞGDT--
DD-3--HKŞGDT
DD-2CGDGT (Ön Tasarım Olarak)CGDGT (Ön Tasarım Olarak ve I=1.5 Alınarak )
DD-1ŞGDTCGŞGDT

 

Deprem Yer Hareketi DüzeyiDTS=1, 2, 3, 3a, 4, 4a DTS=1a, 2a
Normal Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımıİleri Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3--HKŞGDT
DD-2CGŞDGT--
DD-1--CGŞGDT

 

Bina Yükseklik Sınıflarına da Buradan Ulaşabilirsiniz
Aşağıdaki tabloda belirtilen Normal Performans Hedefi olarak belirlenen Can Güvenliği (CG) performans hedefini sağlamak şartıyla DD-2 deprem yer hareketi altında Dayanıma Göre Tasarım-DGT ile deprem hesabı yapılacaktır.

Deprem Yer Hareketi DüzeyiDTS=1, 1a(BYS>3 ise), 2, 2a(BYS>3 ise), 3, 3a, 4, 4a DTS=1a(BYS=2,3 ise), 2a((BYS=2,3 ise)
Normal Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımıİleri Performans HedefiDeğerlendirme/Tasarım Yaklaşımı
DD-3--HKŞGDT
DD-2CGDGTCG
DD-1--CGŞGDT

DTS=1a,2a ve BYS=2,3 olan binalarda,

DD-2 için yapı önem katsayısı I=1,5 ile öntasarım yapılacaktır,

-Bu ön tasarım sonucu;

DD-1 için yukarıdaki tabloda ileri performans düzeyi olarak tanımlanan Can Güvenliği (CG)  ve

DD-3 için hemen kullanım (HK) performans hedefleri,

sağlanması için Şekil değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile hesap yapılıp gerekli olması durumunda taşıyıcı sistem özellikleri değiştirilecektir.

TBDY 2018-Dayanıma Göre Tasarım

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir