Mikro Kazık Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Paylaş!!!

Mikro Kazıklar

Mikro kazıklar çapı 30cm’den küçük olan kazıklar olarak tanımlanmaktadır. Genellikle yerinde dökme kazıklarda kazığa gelen yük betonarme elamanlar tarafından taşımakta ve kazığın daha fazla yük taşımasını sağlamak için kazığın kesit ve yüzey alanı arttırmak gerekmektedir.

Mikro kazıkların çalışma prensibi, yerinde dökme diğer kazıkların tersine, kazığa gelen yükün büyük bölümü yüksek mukavemetli çelik donatı ile karşılanmaktadır.
Özel delgi ekipmanları ve enjeksiyonlama yöntemleri sayesinde zemin/enjeksiyon arasındaki sürtünmelerin fazla olması sağlanabilmektedir. Küçük kesit alanından dolayı mikro kazıkların uç kapasiteleri genellikle ihmal edilmektedir. (Kazık Temeller, Kullanım Alanları ve Kazık Temel Çeşitleri)

Mikro kazıklar, komşu yapılara, zemine ve çevreye en az rahatsızlık verecek şekilde teşkil edilebilmektedir. Ayrıca mikro kazık imalatı sırasında ses ve titreşimlerin görece olarak en az olmasından dolayı temelin alltan desteklenmesi durumlarında, özel delgi ekipmanları ile mevcut bodrum katlarında mikro kazık uygulamaları yapılabilmektedir.

mikro-kazık-img2Mikro kazıklar genel olarak donatı ve enjeksiyon (proje koşullarına göre beton) olmak üzere iki elemandan oluşur. Mikro kazık, delgi ekipmanı ile delginin yapılması, delgi içerisine donatının yerleştirilmesi ve enjeksiyonlanması sırası ile imal edilir.

Mikro kazık delgi yöntemi, genellikle uygulayıcı firma tarafından proje zemin koşulları dikkate alınarak belirlenmelidir. Delgi yöntemi seçilirken komşu yapılara ve çevreye zarar verici yöntemlerden uzak durulmalıdır. Yer altı suyunun yüksek olduğu yerlerde delgi boyu arttıkça zemindeki ince daneli malzemelerin delgi içine akabileceği dikkate alınmalıdır.
Delginin tamamlanması, donatının yerleştirilmesi ve enjeksiyonlamanın yapılması arasında geçen sürelere zemin ve proje koşulları dikkate alınarak önem verilmelidir.
Mikro Kazıklar Nerelerde Kullanılır?

mikro-kazık-img3Mikro kazık makine ve ekipmanlarının görece küçük olması fore kazık makinalarının girişinin zor olduğu kısıtlı alanlarda mikro kazık imalatlarının yapılabilmesini kolay kılmıştır.

Mikro kazık makinası gerekli güvenli çalışma koşullarının sağlandığı durumlarda mevcut temel ya da duvar yanında mobilize edilebilir ve mikro kazık imalatı yapılabilir.

Yumuşak killer, akışkan kumlar ve yüksek yer altı suyunun bulunduğu yerlerde geleneksel delgi yöntemleri yerine mikro kazık yöntemi tercih edilebilmektedir.

Mikro kazıklar, küçük çaplarından dolayı kimyasal maddelerin yoğun olduğu zeminlerde görece daha az etkilenirler.

Mikro kazık enjeksiyonunda kullanılacak kimyasal katkı maddeleriyle, mikro kazıklar, kimyasal zeminlerden en az etkilenebilecek şekilde tasarlanabilmektedir.

Mikro kazıklar, makinalarının fore kazık makinalarına göre daha hafif olması sebebi ile bataklık ve sulu yumuşak alanlarda tercih edilebilmektedir.

Eski tarihi binalarda, endüstriyel bölgelerde, hassas yapılarda yapılacak kazık imalatlarında görece daha az gürültü ve titreşim üretmesinden dolayı mikro kazıklar tercih edilebilmektedir.

Mikro Kazıkların Avantajları

Mikro kazıkların avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • Küçük ve güçlü ekipmanlar ile sıkışık şantiye koşullarında uygulanabilir olması.
 • Delgi; hızlı, titreşimsiz ve zemin yok denebilecek kadar örselenerek yapılabilmesi.
 • Çeşitli delgi, enjeksiyon ve donatılar ile optimize çözümler yapılabilmesine olanak sağlaması.
 • Bazı projelerde mevcut proje koşulları değerlendirildiğinde mikro kazık uygulamaları ekonomik olmasa da tek uygulanabilir yöntem olabilmektedir.

Mikro Kazık Delgi Ekipmanı

Mikro kazık delgilerinde delgi ekipmanı olarak genellikle hidrolik rotari veya tabanca kullanılmaktadır. Büyük delgi makinaları ile boş delgili veya görece daha uzun delgi yapılabilmektedir. Küçük delgi makinaları ise genellikle kat yüksekliğinin az olduğu bodrum katlarında yapılacak delgiler veya kazı derinliğinin yüksek olduğu projelerde tercih edilmektedir.

Mikro Kazık Donatısı

Mikro kazık donatıları enjeksiyonlamadan önce yerleştirilebildiği gibi, enjeksiyonlama yapıldıktan sonra da yerleştirilebilir. Aynı zamanda donatı, koruge borular ile çevrelenerek önceden iç enjeksiyonu yapılıp, delgi içerisine yerleştirildikten sonra ikinci bir enjeksiyonlama da yapılabilir. Mikro kazık donatılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Standart donatı
 • Yüksek mukavemetli donatı
 • Çelik boru

Mikro Kazık İmalatı

Mikro kazık imalatı aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mikro kazık koordinatının belirlenmesi
 • Mikro kazık delgi makinasının konumlandırılması
 • Mikro kazık delgisi
 • Mikro kazık donatısının hazırlanması (iç enjeksiyon yapılacak ise donatının iç enjeksiyonun yapılması
 • Mikro kazık donatısının delgiye yerleştirilmesi
 • Dış enjeksiyonun hazırlanması
 • Dış enjeksiyonun yapılması
 • Mikro kazık ile temel arasındaki bağlantının sağlanması için çelik plakaların yerleştirilmesi

Mikro kazık donatısının, mikro kazık delgisi içerisine düzgün bir şekilde yerleştirilmesi için belilrli aralıklarla sabitleyiciler kullanılmaktadır. Bu sayede, mikro kazığın dışının enjeksiyonlanması esnasında düzgün bir enjeksiyonlama yapılması sağlanır. Mikro kazık donatısı birden fazla parça halinde delgi içerisine yerleştirilecek ise donatılar manşon ile birbirine bağlanır. Bu bağlantı yerlerinde izolasyon açısından anormalik oluşmaması için manşonun çevresi izolasyon sıvıları ile kaplanır. (TBDY-Kazık Temel Tasarımı ile İlgili Koşullar)Kaynak: Emre Korkmaz-ÇEKME YÜKÜ ALTINDA ÇALIŞAN MİKRO KAZIKLAR

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!