Taahhüt İşlerinde Süre ve Maliyet

İnşaat sektöründe planlanan bir taahhüt işinin süre ve maliyet modelinin doğru bir şekilde oluşturulması, kaynak sağlanmasında ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi açısından büyük önem taşınmaktadır. Bu ise ancak tasarım öncesinde maliyet analizinin doğru bir şekilde yapılmasıyla mümkün olabilecektir.

İnşaat konsunda maliyetler; kullanılan hammaddelerin miktarlarına, fiyatlarıına ve işçilik ücretlerine bağlı olmakla birlikte bir çok özel durumdan da etkilenmeye müsaittir. Müşterilerin istekleri, idarelerin getirdiği sınırlamalar ve istekler, çevre koşulları, inşaat yeri, buradaki zeminin yapısı ve kullanılacak teknoloji hesaba katılmamış maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir



Bir projenin maliyet analizinin türü, bu analizin kontrolleri ve yöntemleri proje türüne ve işveren veya müteahhidin görüşüne bağlıdır. Proje tamamlama süresi, ödenecek faizleri ve işletmeye başlama ve yatırımın karşılığını almaya başlamayı doğrudan etkilediğinden, her işveren projenin zamanında ve belirli bir maliyetle bitmesini ister.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyesi 26 taahhütçü firmayla düzenlenen ankete göre teklif aşamasında öncelikle değerlendirilen kriterlerden maliyet ve sürelerin analizi, yurtdışı faaliyetlerde daha büyük önemle dikkate alınmakta, kaynak temini ise yurtiçi faaliyetlerde daha ön plana çıkmaktadır.

Teklif bedeli ve projenin süresinde teslimi en önemli hususlardan olup, hem gerçeğe en yakın maliyet değerlerinin hesaplanması, hem en uygun tamamlanma süresinin tespiti ve bunun hayata geçirilmesi hem de başta nakit akışları olmak üzere malzeme, makine, ekipman, işgücü ve teknik-idari kadroların oluşturulup bu birimlerin optimum verimle kullanılması bir projeden beklenen başarının elde edilmesi için ön planda olan unsurlardır.



Proje süresi belirlemede kullanılan tekniklerin hem yurtiçi hem de yurtdışı faaliyetlerde daha büyük oranlarda kullanımları, risk minimizasyonu için faydalı bir uygulama olabilir. Her projenin optimum maliyetle gerçekleştirilebileceği bir süre öngörülmektedir. Direkt ve dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maliyetlerin toplamı ile hesaplanan toplam maliyetlerin minimum olduğu bu tamamlanma süresinin her proje için hesaplanması, ve bunun da sözleşme teslim zamanı ile karşılaştırılması gereklidir.  Sözleşme tarihinden daha erken bir tamamlanma tarihinin, daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilebilmesinin mümkün olup olmadığının öngörülmeye çalışılması da faydalı olacaktır.

inşaat planlama

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir