2018 Yılı İnşaat Mühendisi Asgari Ücreti

Her yıl mühendis, mimar ve şehir plancıları için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği asgari işe başlangıç maaşı belirlemektedir.

“2018 en düşük inşaat mühendisi maaşı ne kadardır?”

“İMO’nun belirlediği inşaat mühendisi en az maaşı 2018 için kaç TL’dir?”
Bu yıl da TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2018 yılı için brüt 3750 TL olarak tespit edildi. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümle rine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” madesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2018 yılı için brüt 3750 TL olarak tespit edildi. (Brüt=kesinti yapılmamış, kesintisiz toplam tutar.)

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 9 Aralık 2017 tarihli toplantısında “Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2018 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alına cak asgari brüt ücretin 3750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye
şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına” karar verildi.

2017 yılında bu tutar 3500 TL olarak belirlenmişti. Bu durumda 2018 yılı için 7,14 %’lik bir artış yapılmış oldu.

İnşaat mühendisleri ve mimarların TMOBB’un belirttiği bu tutarların altında çalışmaması, meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmesi ve uyarması meslekleri adına yapacakları en önemli davranışların başında gelecektir. Her ne kadar artan üniversite sayısı, diğer bölümlerden verilen haklar ve geçişler ile meslek mensubu kişilerin sayısındaki yüksek artış koordine hareket etmeyi zorlaştırsa da bu konuda ortaya konulacak kesin prensiplerin tüm meslek paydaşlarının faydasına olacağı unutulmamalıdır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir