Paçal Fiyat Uygulaması Nedir?

Müştereken yapılan işlerde idareler paçal fiyat yapabilirler. Kazı ve kazı ile birlikte yapılan işleri kapsayan paçal fiyat uygulaması şöyledir:

Zemin cinslerine göre hacim oranları, aynı derinlikteki kazı hacimleri ve bunlara tekabül eden derinlik zammına esas derinlik, su boşaltılması zorunluğu ile yapılacak kazı kısımlarında saatteki su sızma miktardan ve bu kısımları kapsayan su içindeki kazı hacimleri ile tam kaplamalı, sık aralıklı ve aralıklı kaplamalı ahşap iksa yapılması gerekli kazı kısımlarına uygulanacak iksa m2 miktarları, ilk keşfin düzenlenmesine esas olmak üzere ihaleden önce gereken etütler yapılarak tesbit edilir. Bu tesbitler kendilerine ait birim fiyatlarda değerlendirildikten sonra gerekli işlem yapılarak tüm kazının beher m3’ne uygulanmak üzeer tek bir paçal fiyat tesbit edilebilir.
Paçal kazı fiyatı tesbit edilirken aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

a. Keşifler hazırlanırken o inşaata ait arsada gerekli zemin etütü mutlaka yapılarak hafriyatın klası titizlikle tesbit edilecektir.

b. Bu klasa göre aşağıda gösterilen formlar kullanılarak paçal kazının birim fiyatı bulunacaktır. Örnek formlarda makineli kazı pozları yer almamaktadır. Bu nedenle kazı miktarına göre paçal kazdarda, makineli kazı birim fiyatlarına da yer verilerek paçal kazı fiyatı bulunacaktır.

c. Paçal kazı birim fiyatına, varsa derinlik ve su zammı, gerekiyorsa iksa da ilave edilmek suretiyle serbest, dar ve geniş derin kazının fiyatı bulunacak ve bulunan üç fiyat keşiflere dahil edilecektir. Keşiflere paçal kazının dışında hiçbir şekilde başka bir kazı fiyatı konulmayacaktır.

d. Serbest, dar ve geniş derin kazıya ait aşağıda gösterilen seridöprüerde hiçbir değişiklik yapılmadan, yine aşağıda yer alan «paçal kazıya ait fiyat ve yoğunluk tesbit formu» esas alınarak bulunacak fiyat, yoğunluk ve çalışma payı seridöpride boş bırakılan yerlere yazdacaktır. Bu seridöpriler sözleşme dosyalarına eklenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir