İnşaat-Bina İmalat Yüzdeleri

Binalarla ilgili tespitler yapılırken kullanılabilecek inşaat-bina imalat yüzdeleri aşağıdaki şekildedir;

I. (Bodrumsuz) Zemin ve Birinci Katlı Binalar
İmalatYüzde (%)
a) Temel7
b) Zemin kat 15
c) Birinci kat 17
d) Çatı 9
e) Doğrama 12
t) İç sıva 4
g) Diş sıva 3
h) Boya, badana 3
i) Kaplamalar 7
k) Elektrik tesisat 5
I) Sıhhi tesisat 7
m) Kalorifer tesisat 8
n) Münferit İsler 3
Toplam 100
II. Bodrumlu Zemin ve Birinci Katlı Binalar
İmalatYüzde (%)
a) Temel 7
b) Bodrum Kat 8
c) Zemin kat 13
d) Birinci kat 14
e) Çatı 3
f ) Doğrama 10
g) İç sıva 4
h) Diş sıva 3
i) Boya, badana 3
k) Kaplamalar 5
I) Elektrik tesisat 7
m) Sıhhi tesisat 7
n) Kalorifer tesisat 8
o) Münferit İsler 3
Toplam100
III. Bodrumsuz Zemin ve Birinci ve İkinci Katlı Binalar
İmalatYüzde (%)
a) Temel 5
b) Zemin kat 10
c) Birinci kat 12
d) İkinci kat 12
e) Çatı 7
f ) Doğrama 12
g) İç sıva 4
h) Dış sıva 3
i) Boya, badana 3
k) Kaplamalar 8
l) Elektrik tesisat 5
m) Sıhhi tesisat 7
n) Kalorifer tesisat 8
o) Münferit İsler 4
Toplam100
IV. Bodrumlu Zemin ve Birinci ve İkinci Katlı
Binalar
İmalatYüzde (%)
a) Temel 5
b) Bodrum Kat 6
c) Zemin kat 9
d) Birinci kat 11
e) ikinci Kat 11
f )Çatı 6
g) Doğrama 10
h) iç sıva 4
i) Dış sıva 3
k) Boya, badana 3
I) Kaplamalar 8
m) Elektrik tesisat 5
n) Sıhhi tesisat 7
o) Kalorifer tesisat8
p) Münferit işler 4
Toplam100
V. 4 - 8 Katlı Binalar
İmalatYüzde (%)
a) Kaba İnşaat 40
b) Çatı 4
c) Doğrama 10
d) İç sıva 5
e) Dış sıva 2
f ) Boya, badana 3
g) Kaplamalar 9
h) Elektrik tesisat 5
i) Sıhhi tesisat 7
k) Kalorifer tesisat 8
j) Münferit işler 7
Toplam100
VI. 8 Kattan Daha Fazlı Binalar
İmalatYüzde (%)
a) Kaba inşaat 45
b) Çatı 3
c) Doğrama 10
d) ¡ç sıva 5
e) Dış sıva 2
f ) Boya, badana 3
g) Kaplamalar 7
h) Elektrik tesisat 5
i) Sıhhi tesisat 7
k) Kalorifer tesisat 8
j) Münferit işler 5
Toplam100

Not: Yukarıdaki İnşaat Bina İmalat Yüzdelerine;
1) Temel, temel kazısı, dolgu, blokaj, grobeton ve subasman duvarları dahildir.
2) Bodrum kata, bodrum kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
3) Zemin kata, zemin kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
4) Birinci kata, birinci kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
5) İkinci kata, ikinci kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
6) Kaba inşaata temel kazı, dolgu ve İmalat blokaj, grabeton ve subasman duvarları ile katların betonarme ve duvar işleri dahildir.7) Çatıya atman ahşap, Çinko ve kiremit işleri, yağmur inişleri harpusta duvarları, teras tecridi ve kaplaması dahildir.
8) Doğramaya ahşap kapı pencereler, cam ve madeni aksam dahildir.
9) Kaplamalara döşeme ve duvar kaplamaları, fayans, tecrit, dolgu, ve cüruf betonları dahildir.
10) Müteferrik işlere demir imalat (kapı, merdiven ve balkon korkuluklar ) denizlik ve parapetler, tezgah altı ve üstü
dolapları, gömme dolap, davlunmaz, bacalar, baca küllük, temizleme kapakları ve temizlik dahildir.

Kaynak: SSK Genel Müdürlüğü “Konut İnşaat Sözleşmeleri”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir