Aksonometri Nedir? Aksonometrik Perspektif Nedir?

Aksonometri Tasarı Geometride: Uzayda bulunan noktaları resim düzleminde göstermek için dik açılı koordinat sistemi ile gösterme biçimi. Bir bina ya da yapı veya madde dizisinin ya da herhangi bi rşeyin belli bir acıyla 3 boyutlu görüncek şekilde çizilmesine aksonometrik perspektif adı verilir.

Kaçışsız perspektif.

Aksonometrik perspektif; izometrik perspektif, dimetrik perspektif ve trimetrik perspektif olarak üçe ayrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir