2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri (Müh. Mim. Hes. Kull.)

Mühendilsik Mimarlık Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklandı. Buna göre;

1A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 185,00 TL/m2

1B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 275,00 TL/m2

2A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 450,00 TL/m2

2B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 590,00 TL/m2

2C GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 710,00 TL/m2

3A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 980.00 TL/m2

3B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 1.210,00 TL/m2

4A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 1.270,00 TL/m2

4B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 1.470,00 TL/m2

4C GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 1.630.00 TL/m2

5A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 2.010,00 TL/m2

5B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 2.485,00 TL/m2

5C GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 2.850,00 TL/m2

5D GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ; 3.360,00 TL/m2

Yapıların mimarlık hizmetlerine esas sınıflarının detayları ile birlikte Mühendilsik Mimarlık Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri aşağıdaki şekildedir.

1. SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETLERİ

1A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ………………………………185,00 TL/m2

 • Kagir veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar)
 • Basit kümes ve basit tarım yapıları
 • Plastik örtülü seralar
 • Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları
 • Geçici kullanımı olan küçük yapılar
 • Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
 • Gölgelikler-çardaklar
 • Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
 • Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

1B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ ……………………………………275,00 TL/m2

 • Cam örtülü seralar
 • Basit padok. büyük ve küçük baş hayvan ağılları
 • Kagir ve betonarme su depoları
 • İş yeri depoları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.2. SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETLERİ

2A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ …………………………………….450,00 TL/m2

 • Kuleler, ayaklı su depoları
 • Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları,
 • Kayıkhane,
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

2B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ …………………………………..590,00 TL/m2

 • Şişirme (Pnömatik) yapılar
 • Tek kâtlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
 • Semt sahaları, küçük semt parkları çocuk oyun alanları ve eklentileri
 • Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo vc atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
 • Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
 • Jeoloji, botanik ve tema parkları
 • Mezbahalar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

2C GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ …………………………………..710,00 TL/m2

 • Hangar yapılan (Küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçaklan park ve bakım onarım yeri)
 • Sanayi yapılan (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
 • Bu gruptaki Icre benzer yapılar.

3. SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETLERİ

3A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ  ……………………………….980.00 TL/m2

 • Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
 • Katlı garajlar
 • Ticari amaçlı binalar (Üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz 3/7/2017 tarihti ve 30113 sayılı Resmî Gazetemde yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 • Alışveriş merkezleri (Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları marketler ve benzeri)
 • Basımevleri, matbaalar
 • Soğuk hava depoları
 • Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 • Akaryakıt ve gaz istasyonları
 • Kampingler
 • Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
 • Semt postaneleri
 • Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

3B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ……………………………..1.210,00 TL/m2

 • Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
 • Gençlik merkezleri, halk evleri
 • Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
 • Temel eğitim okulları
 • Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
 • Jandarma ve emniyet karakol binaları
 • Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
 • Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21.50 m’ye kadar olan)
 • 150 kişiye kadar cezaevleri
 • Fuarlar
 • Sergi salonları,
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
 • Marinalar,
 • Gece kulübü, diskotekler
 • Pansiyonlar,
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.4. SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETLERİ

4A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ…..…………………..1.270,00 TL/m2

 • Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
 • Poliklinikler,
 • Liman binaları,
 • İdari binalar (İlçe tipi büküme: konaklan, vergi daireleri ve benzeri)
 • İlçe Belediyeleri
 • 150 kişiyi geçen cezaevleri
 • Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri
 • İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
 • Entegre sanayi tesisleri
 • Aqua parklar
 • Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlan, spor salon lan ve stattan bulunan)
 • Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtlan
 • Büyük alışveriş merkezleri
 • Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
 • Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m’den az yapılar)
 • Oteller(1 ve 2 yıldızlı)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

4B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ…………………….1.470,00 TL/m2

 • Araştırma binaları laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
 • İl tipi belediyeler
 • İl tipi idari kamu binaları
 • Metro istasyonları
 • Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
 • Büyük postaneler (Merkez postaneleri)
 • Otobüs terminalleri
 • Eğlence amaçlı yapılar (Çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
 • Banka binaları
 • Normal radyo ve televizyon binaları
 • Özelliği otan genci sığınaklar
 • Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 – 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar

4C GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ………………………1.630.00 TL/m2

 • Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
 • Bakanlık binaları
 • Yüksek öğrenim yurtları
 • Arşiv binaları
 • Radyoaktif korumalı depolar
 • Büyük Adliye Sarayları
 • Otel (3 yıldızlı) ve moteller
 • Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
 • İl tipi hükümet konaklan ve büyükşehir belediye binaları
 • İş merkezlen (Yapı yüksekliği 21.50 m ile 30.50 m arası – 30.50 m dâhil yapılar)
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m ile 51.50 m arası – 51.50 m dâhil yapılar)
 • Bu gruptakilcre benzer yapılar.5. SINIF YAPILAR BİRİM MALİYETLERİ

5A GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ ……………………………2.010,00 TL/m2

 • Televizyon ve Radyo Istasyonlan binaları
 • Orduevleri
 • Büyükelçilik yapılan, vali konaklan ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
 • Borsa binaları
 • Üniversite kampüsleri
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30.50 m aşan yapılar)
 • Yapı yüksekliği 51.50 m’yi aşan yapılar
 • Alışveriş kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe. restoran, market ve benzeri bulunan)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

5B GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ…………….……….2.485,00 TL/m2

 • Kongre merkezleri
 • Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
 • Bilimsel araştırma merkezleri. AR-GE binaları
 • Hastaneler
 • Havalimanları
 • İbadethaneler (1500 kişinin özerinde)
 • Oteller (4 yıldızlı)
 • Uçak Bakım. Onarım ve Yenileme Merkezleri
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

5C GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ……..…………………2.850,00 TL/m2

 • Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
 • Müze ve kütüphane kompleksleri
 • Bu gruptaki lere benzer yapılar.

5D GRUBU YAPILAR BİRİM MALİYETİ…..……………………..3.360,00 TL/m2

 • Opera, tiyatro ve bale yapılan, konser salonlan ve kompleksleri
 • Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
 • Bu gruptakilerc benzer yapılar.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir