İnşaatçıları İlgilendiren Yasalar, Yönetmelikler ve Şartnameler

Yapı işleri ile ilgili çalışmalarda bulunan inşaatçılar, mühendis, mimar ve teknik elemanlar ile müteahhitler, kamu kurumlarında ilgili bölümlerde görev alan kişileri ilgilendiren ve bunlar hakkında bilgisi olması gereken Yasalar, Yönetmelikler ve Şartnameler şu şekildedir;
 1. T.C. Anayasası,
 2. T. Ticaret Kanunu,
 3. Borçlar Kanunu,
 4. Tüm Vergi Yasaları,
 5. İmar Kanunu,
 6. Kamu İhale Yasası,
 7. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 8. İş ve Sosyal Sigortalar Kanunu,
 9. Kıyı Kanunu,
 10. Yapı Denetim Hakkında Kanun,
 11. Kat Mülkiyeti Kanunu,
 12. Yapı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 13. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 14. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği,
 15. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,
 16. İş Sağlığı ve Gürültü Yönetmeliği,
 17. Deprem Yönetmeliği,
 18. Tip İmar Yönetmeliği,
 19. Sığınak Yönetmeliği,
 20. Kontrol Yönetmeliği,


 21. Kabul Yönetmeliği,
 22. Yangın Yönetmeliği,
 23. Otopark Yönetmeliği,
 24. Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği,
 25. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği,
 26. T.M.M.O.B. Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği,
 27. Yardımcı Fen Adamları Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik,
 28. İdari Şartnameler,
 29. Genel Yapım Şartnameleri,
 30. Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
 31. Mühendislik Hizmetleri Şartnameleri,
 32. Mimarlık Hizmeti Şartnamesi,
 33. Zorunlu Deprem Sigorta Genel Şartnamesi,
 34. Maden ve Taş Ocakları Mevzuatı,
 35. Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar,
 36. Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları,
 37. Fiyat Farkları ve Açıklamaları,
 38. Sözleşme Tasarıları,
 39. Proje Bedelleri Hesapları,
 40. Konut Kooperatiflerinde Ferdileşme Kuralları,
 41. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde Çalışma Şartları İle İlgili Genel Esaslar,
 42. Çeşitli Yapı Malzemeleri için T. Standartları,
 43. Çeşitli Yapım Şartnameleri Kılavuzları,
 44. Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri.

Listenin uzunluğu korkutmamalıdır, bunların ilgili bölümlerinin çoğu YAPI İŞLERİ MEVZUATI EL KİTABI‘nda bulunmaktadır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir