Kamu İnşaat Projelerinin Tabi Olduğu Kanunlar

Paylaş!!!

Kamu idarelerinin yapım işlerinin ihaleleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Bahsi geçen idareler Kamu İhale Kanunu 2. maddesinde belirtilmiştir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) kapsamında yürütülen sözleşmelerde, Kamu İhale Kanunu  ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) hükümleri uygulanmaktadır. Ancak bu kanun ve şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu (TBK) hükümleri uygulanır. Zira bu durum KİSK 36. maddesinde “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır” ifadesiyle belirtilmektedir.
“Kamu İnşaat Projelerinin Tabi Olduğu Kanunlar”

Kamu İhale Kanunu (4734 Sayılı Kanun)

Kamu İhale Kanunu’in amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. İdarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür (KİK 1 ve 2. Madde).

Kanun altı kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel hükümler, ihale süreci, Kamu İhale Kurumu, şikâyetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü, yasaklar ve ceza sorumluluğu, çeşitli hükümler ve son hükümlerdir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 Sayılı Kanun)

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar (KİSK 1 ve 2. madde).
Kanun beş kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel hükümler, sözleşmelerin uygulanması, yasaklar ve sorumluluklar, çeşitli hükümler ve son hükümlerdir.

Mülga Borçlar Kanunu (Mülga 818 Sayılı Kanun)

Türk Kanunu Medenîsi’nin tamamlayıcısı ve beşinci kitabı olarak bilinen 818 sayılı “Borçlar Kanunu”; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiştir. 8 Mayıs 1926 tarihli ve 366 sayılı Resmî Ceride’de yayımlanarak ve 4 Ekim 1926 tarihinde, 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi ile yürürlüğe girmiştir. İki kısımdan oluşmaktadır. Birinci Kısım “Genel hükümler”, İkinci Kısım “Özel Borç İlişkileri” başlığını taşımaktadır

Türk Borçlar Kanunu (6098 Sayılı Kanun)

Türk Borçlar Kanunu, Türk Medenî Kanununun beşinci kitabıdır. Türk Borçlar Kanunu, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci Kısım “Genel hükümler”, İkinci Kısım “Özel Borç İlişkileri” başlığını taşımaktadır. Türk Borçlar Kanununda Mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun genel yapısının ve sistematiğinin bozulmamasına dikkat edilmiştir. Türk Borçlar Kanununda mülga Borçlar Kanununda yer verilmeyen yeni hükümlerin düzenlendiği maddeler ayrıntılı gerekçeler ile yazılmıştır. Bu değişikliklerden maksat, zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve yabancı hukuk sistemlerine uyum sağlamaktır. Türk Borçlar Kanununda, 649 madde bulunmaktadır. Mülga Borçlar Kanununun 544 madde bulunduğu dikkate alındığında, madde sayısının artması gerekli düzenlemelerin yapılması, ihtiyaçlara yönelik hükümlerin eklenmesi ve detaylı düzenlemeler etkili olmuştur.
Kaynak: Av. Mahmut SARI-KAMU İNŞAAT PROJELERİNDE OLUŞAN İHTİLAFLARIN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!