Mikrotremor Nedir?

Mikrotremor, farklı kaynaklardan yayılan yeryüzündeki sürekli ve çok küçük titreşimlerdir. Bu mikro sarsıntıların kaynağı da çeşitlilik gösterir.

Mikrotremorun kaynakları; yerkürenin belli bir eksende dönmesi, gelgit etkisi, jeotermal aktiviteler, yeraltındaki sismik aktiviteler, atmosfer etkileri, rüzgar ve kültürel gürültülerdir. (trafik, endüstriyel aktiviteler ve diğer bazı insan kaynaklı etkier). Bütün bu etkenler yeryüzünde titreşim olarak algılanabilir. Bu titreşimlerin genlikleri 0.1 mikron ile 1 mikron, periyotları ise 0.05 saniye ve 2 saniye arasında değişir.
Bunlar, çoğunlukla endüstri makineleri, trafik, uzaktaki depremler vb. gibi etkenler nedeniyle oluşmaktadır. Kaynak türleri nedeniyle gündüzleri geceden daha etkin olup, dalga biçimleri düzensizdir. Jeolojik yapıya bağlı olarak bazı periyottaki titreşimler baskın şekilde gözlenir. Bu yöntemlerde bulunması amaçlanan parametrelerin başında yer hakim titreşim periyodunun bulunması gelir. Deprem sırasında ortama ulaşan deprem dalgalarının bazı periyotları daha baskındır. Baskın periyottaki bu sismik dalgalar, yeryüzündeki yapıları en çok etkileyen ve zarar veren dalgalardır.

Yerin çok küçük genlikli doğal salımmları incelenerek yerin etkin salınım periyotları saptanabilir ve bu şekilde yerin davranış özellikleri belirlenebilir. Bu durumda yerin bu doğal titreşimlerinden yararlanılarak elde edilecek parametrelere göre bölgesel olarak yer sınıflamaları, yapılabilir.

Zeminlerde çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen yatay ya da düşey yöndeki çok küçük titreşimler (mikrotremor) özel titreşim ölçerler (sismometre) yardımıyla, ivme, hız veya yer değiştirme türünden kaydedilebilmektedir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir