Şantiye Şefliği Taahhütnamesi-Yeni Şantiye Şefliği Yönetmeliğine Göre

Şantiye Şefliği Taahhütnamesi Nedir?

Şantiye şefliği taahhütnamesi, yapı ruhsatı aşamasında şantiye şefliği hizmetinde bulunacak olan teknik personellerin ilgili idarelere sunacağı taahhütnamedir.

“Yeni şantiye şefliği yönetmeliğine göre düzenlenmiş şantiye şefliği taahhütnamesi”ne sayfanın sonundaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Şantiye Şefi Ne Taahhüt Eder?

Mühendis, mimar, tekniker ya da teknik öğretmenler (Kimler Şantiye Şefi Olabilir?) Yeni Şantiye Şefliği Yönetmeliğine Göre şantiye şefliği taahhütnamesinde şu taahhütlerde bulunmaktadırlar;

  1. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu kapsammda oda üyeliğinin devam ettiğini,(bu madde mimar ve mühendisler için geçerli olup teknikerler ve teknik öğretmenler için geçerli değildir.)
  2. Mahkeme veya üyesi oldunan meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklanıladığını, (Meslek odası şartı teknikerler ve teknik öğretmenler için geçerli değildir)
  3. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikle belirtilen iş miktarından daha fazla iş üstlenilmeyeceğini,
  4. Şantiye şefliği görevinden ayrılınması halinde, durumu aynı gün içerisinde idaresine yazılı ve yapı müteahhidine noter aracılığıyla bildirileceğini; müteahhide noter yerine tebligata elverişli elektronik posta adresi üzerinden bildirim yapılması halinde, en az beş gün önce bildirimde bulunulacağını,
  5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dahilinde, şantiye şefi olarak görev yapacakların sigortalılığına ilişkin uygulamaya tabi olarak çalışıldığını, başka bir işte tam zamanlı olarak çalışılmadığı,
  6. Sunduğum bilgi ve belgelerin doğra olduğunu, bu bilgi ve belgelerin güncelliğini kaybetmesi halinde yeni bildirimde bulunulacağını taahhüt etmektedirler.

“Şantiye Şefliği Taahhütnamesi”

PDF formatında şantiye şefliği taahhütnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Word (docx) formatında, düzenlenebilir şantiye şefliği taahhütnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir