Kimler Şantiye Şefi Olabilir?-Şantiye Şefliği Yönetmeliği

Şantiye şefliği uygulaması ile ilgili bir düzenlemeye uzun süredir ihtiyaç duyulmaktaydı. Şantiye şefliği hakkında yapılan düzenlemeler 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ile yayımlanmış ve konuya sonunda bir netlik kazandırılmış oldu.

“Kimler şantiye şefliği yapabilir?” Sorusunu neredeyse artık direkt herkes olarak yanıtlayabiliriz.
Konunun detaylarına girmeden şantiye şefliği ile ilgili en çok merak edilen konuları kısaca cevaplayalım.

 • Makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Tüm bu mühendisler, inşaat mühendisleri ve mimarlar gibi şantiye şefliği yapabilmektedir.
 • Teknik Öğretmenler şantiye şefi olabilir mi? Belirli yapı ve metrekare sınırlamaları dahilinde yapabilmektedirler
 • İnşaat teknikerleri şantiye şefliği yapabilir mi? Belirli yapı ve metrekare sınırlamaları dahilinde yapabilmektedirler.
 • Makine, elektrik, yapı denetim teknikerleri şantiye şefliği yapabilir mi? Belirli yapı ve metrekare sınırlamaları dahilinde yapabilmektedirler.

(Yeni yönetmeliğe göre düzenlenmiş şantiye şefliği taahhütnamesine buradan ulaşabilirsiniz.)

Şantiye şefliği yönetmeliği ile ilgili detaylara girelim;

Şantiye şefliği yönetmeliğine göre;

Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli, ifade eder.

Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

Şantiye şefliği yönetmeliğine göre şantiye şefliği yapabilecek meslek grupları;

 • Mimarlar,
 • İnşaat Mühendisleri,
 • Makine Mühendisleri,
 • Elektrik Mühendisleri,
 • Elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisleri,
 • İnşaat Teknikerleri,
 • Makine Teknikerleri,
 • Elektrik Teknikerleri,
 • Yapı denetim Teknikerleri
 • Ayrıca bu meslek gruplarına ilişkin teknik öğretmenler,

şantiye şefliği yapabilecektir.

Ayrıca;

Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapıları ile Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından dokuzuncu fıkrada sayılanların dışındaki yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda; “Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi ve yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisleri

“Palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde, ardgermeli-öngermeli yapı elemanı içeren bina işlerinde münhasıran inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.” Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır. (Şantiye Şeflerinin Görevleri)

Şantiye Şeflerinin Kaç Metrekare İnşaata Kadar Yetkisi Vardır? Mühendis ve Mimarlar Kaç İnşaat’ta Aynı Anda Şantiye Şefliği Yapabilir?

Öncelikle teknik personeller üzerlerindeki şantiye şefliği bilgilerine buradan ulaşabilmektedirler.

Bu konu ile ilgili de kafa karışıklığı yaşandığı için, en net haliyle açıklamaya çalışalım.

-Mimar ve mühendisler toplamda en fazla 5 iş ve 30.000 m²’ye kadar şantiye şefliği yapabilmektedirler.

Yani bir mimar veya mühendisin üzerinde 4 iş varsa ve bu 4 işin toplam inşaat alanı diyelim 29.000 m²ise alabileceği 5. iş maksimum 999 m²’dir.

Üzerinde 2 iş olan bir mühendis veya mimarın kullandığı toplam inşaat alanı 5000 m² olsun. Ve 3. inşaat olarak almak istediği inşaatın alanı 45.000 m² olsun. Bu durumda mimar bu 3. inşaatı alamayacaktır. Yalnız başta üzerindeki toplam inşaat alanı 5000 m² olan 2 inşaattan istifa ederse bu 45.000 m²’lik inşaatta şantiye şefliği yapabilecektir.

Hiçbir inşaatta şantiye şefi görevi olmayan, yani üzerinde hiç inşaat olmayan bir mühendis veya mimar tek iş olarak 30.000 m²’den büyük bir inşaat alanına sahip inşaatta şantiye şefi olarak görev yapabilir. Bu durumda bir m² sınırı bulunmamaktadır. Yalnız bu işi aldıktan bu iş bitene kadar 2. bir şantiyede şantiye şefi olarak görev yapamaz.

Teknikerler ve Teknik Öğretmenler Hangi Yapılarda Şantiye Şefliği Yapabilir?

Yalnız burada dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Aynı yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasında teknikerlerin ve teknik öğretmenlerin şantiye şefliği yetkileri konusunda kısıtlamalar belirtilmiştir;

Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyenlerde teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyenlerde ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir.

Kimler Şantiye Şefliği Yapamaz?

Yukarıda bahsedilen özelliklere sahip olmayanlar ile mahkeme veya üyesi olduğu meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince ve tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar şantiye şefliği yapamazlar. (Şantiye Şefinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları)

Bir İşte Çalışırken Başka Bir İşte Şantiye Şefliği Yapabilir miyim?

Şantiye şefliği yönetmeliği ile gelen yeni düzenlemeye göre artık tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar şantiye şefliği yapamazlar.

Hangi Binalarda Şantiye Şefine Gerek Yoktur?

“Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı” ve “toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapılar” için şantiye şefine gerek yoktur. Bu durumda yapı sahibine müteahhitlik ve şantiye şefliği için beş yıllığına bir kereye mahsus ruhsat verilir. Yani sadece o yapının tamamlanması için 5 yıllığına yetki verilmiş anlamına gelmektedir.

Müteahhit kendi inşaatında şantiye şefi olarak görev alabilir mi?

Müteahhit gerekli koşulları sağlıyorsa, yani gerekli mühendis, mimar ya da tekniker diplomasına sahip ve yukarıda belirtilen m² ve adet sınırlamaları konusunda bir engeli yoksa kendi inşaatında şantiye şefi olabilir.

Şantiye şefliğinden nasıl istifa edilir? Noterden istifa etmek zorunda mıyım?

Şantiye şefliğinde sadece Belediye’ye ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe vererek istifa edilebilmekteydi. Fakat bu yönetmelikte verilen taahhütnamede bulunan;

Şantiye şefliği görevinden ayrılınması halinde, durumu aynı gün içerisinde idaresine yazılı ve yapı müteahhidine noter aracılığıyla bildirileceğini; müteahhide noter yerine tebligata elverişli elektronik posta adresi üzerinden bildirim yapılması halinde, en az beş gün önce bildirimde bulunulacağını,

taahhütü ile müteahhide noterden (ya da tebligata elverişli e-posta ile) tebligatta bulunulması gerektiği belirtilmiştir.

Her halukarda bu işlemi noter üzerinden yapmak, kilisel haklar ve güvence bakımından kişi için daha uygun olmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odasından veya Mimarlar Odasından Şantiye Şefliği için Belge Almak Zorunda mıyım?

Böyle bir zorunluluk olmamakla beraber, bazı belediyeler bu konuda inisiyatif almakta ve ilgili meslek odasından şantiye şefliği belgesi istemektedir.

Şantiye şefliği üzerimden ne zaman düşer?

İnşaat seviyesi %100’e gelen ve iş bitimi alan bir şantiyenin m² ve adeti şantiye şefinin üzerinden düşmektedir.
Kimler Şantiye Şefi Olabilir?-Şantiye Şefliği Yönetmeliği” için 3 yorum

 • 6 Mart 2019 tarihinde, saat 11:09
  Permalink

  inşaat müteahhitliği yapıyorum iskan alacagım iskanda şantiye şefi imzası isteniyor şantiye şefi yok bulamıyorum ne yapmam gerekir

  Yanıtla
  • 6 Mart 2019 tarihinde, saat 18:48
   Permalink

   En son iskan belgelerinde şantiye şeflerinin imzası istenmiyordu, şantiye şefinin imzası olduğundan emin misiniz?
   Şantiye şefliği için belediyeye verilen taahhütnamede iletişim bilgileri bulunur, oradan ulaşamıyorsanız, mimarsa mimarlar odası, inşaat mühendisiyse inşaat mühendisleri odasına gidip (ya da ilgili diğer odalar) iletişim kuramadığınızı belirtirseniz, oda üyesi ile iletişim kuracaktır. Yine ulaşılamazsa meslek odası, üyesine yazı tebliğ edip eline ulaştıramazsa size ulaşılamadığına dair bir yazı da verebilir. Belediye ve meslek odasıyla irtibat halinde olursanız bir şekilde çözülecektir.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir