Sıva Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnorganik veye organik bağlayıcı içeren sıvaların yapımında dikkat edilmesi gereken önemli konular bulunmaktadır. Bu konuları detaylı bir şekilde incelemek gerekirse;

-Duvarlara uygulanacak sıvalar duvar örme işleminin tamamlanıp harcın prizini alması beklendikten sonra başlanmalıdır. Yine duvarlarda ilk olarak iç sıva daha sonra dış sıva uygulaması yapılmalıdır.

Yeni sıvanmış yüzeyler aşırı güneş, don, rüzgar ve yağmur gibi etkilere karşı korunmalıdır. +5°C sıcaklığın altında veya +35°C  sıcaklığın üzerindeki derecelerde sıva uygulanmamalı ya da bu konuda özel önlemler alınmalıdır.

-Birden fazla katmna içeren sıva uygulamalarında, ilk uygulanan sıvanın daha yüksek dozajda olmasına ve uygulandıktan sonra, sonraki katman için en az 24 saatin geçmesine dikkat edilmelidir.

Dış sıva uygulamasının dış etkilere karşı dayanıklı olması açısından, mümkün olduğunca eksiksiz, yamasız olarak atılmasına özen gösterilmeli, dolayısıyla iskelenin uygulama yüzeyleriyle ilişkisi bulunmamalıdır.

-Sıva uygulanacak yüzeyler, artıklar, stabil olmayan parçalar ve fazla harçlardan temizlenmelidir.

-Duvar imalatı sırasında don veya farklı etkilerle imalatta bozulmalar mevcutsa gereken tadilatlar yapıldıktan sonra sıvaya baslanmalıdır.

-Sıvayı tutma konusunda sıkıntı yaşanan zeminlerde bu amaçla üretilmiş ve teknik şartnamesine uygun katkı maddeleri kullanılabilir.

-Uygulanması tamamlanan ve bir sonraki katmana geçilmesine hazır olan yüzeyler, sonraki katmadaki sıvanın, sıvanın suyunu emmemesi ve bu katmanın ufalanmasına yol açmaması için kaplanacak yüzeydeki sıvaya su püskürtülmelidir.

 

Sıva uygulamasına başlamadan önce bütün tesisat işlemlerinin tamamlanmış olmasına ve sıva işlemi sırasında tesisatların zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

-Şantiyede imal edilen sıvalarda karışım oranları hacimce belirlenmeli, kürek hesabı ile ölçüler oranlanmamalıdır. Sıva harç malzemelerinin karısım oranları standartlara ve kullanılan malzemelerin sartnamelerine uygun olmalıdır.

Sıva işçiliği yapının tamamına uygun estetik ve korunma kazandırmak veya bu amaşlara uygun bir bitirme malzemesine zemin hazırlayabilecek nitelikte olmalıdır.

-Dış sıvalarının tamiri istenmeyeceğinden sıvama işlemi yukarıdan asağıya doğru yapılmalıdır. Aksi takdirde sıvanmış yüzeyler, daha yukarıdaki uygulama işlemi sırasında bozulacaktır.

Dış sıvalar doğal ortamla temas içerisinde bulunduğu, güneş veya rüzgar gibi etkilere maruz kaldığı için uygulama sonrası sulanmasına özellikle özen gösterilmelidir.

-Sıvanacak yüzeylerde, sıvanması gereken metal veya ağaç gibi yüzeyler mevcutsa bu yüzeyler sıva teli, cam file veya metal depluvayye gibi malzemelerle kaplandıkdan sonra sıvama işlemi yapılmalıdır.

-Duvar sıvaları kaba ve ince olmak üzere genellikle iki kat olarak uygulanmaktadır. İlk kat kaba sıvanın uygulanmasının ardından kaba sıva yüzeyi, ince sıvanın tutunması için, mala veya benzeri araçlarla çizilecek veya pürüzlendirilmelidir.

-Mümkün olduğu derece bir cepheye yetecek kadar harç karışımı, bir kerede harman halinde hazırlanmalıdır.

-Yağmur, kar gibi yağışlar sırasında veya yağış ihtimalinin yüksek olduğu zamanlarda sıva yapılmamalıdır.

iç-dış-sıva

Sıva Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken bir nokta da sıva yüzlerinin yatayda ve düşeyde düzgün ve mastarında uygulanabilmesi için, mastar çekilen aracın uzunluğundan daha kısa bir mesafede ara tesviye şeritlerinin (anoların) uygulanmasıdır.

-Çimento takviyeli kireç sıvalar, yeterli mukavemeti yeterli aşınma direnci ve uygun esnekliği ile her türlü düşük veya yüksek mukavemetteki duvar ve tavan yüzeylerine iç ve dış sıva olarak uygulanabilir. İç ve dış sıva olarak yapının karşılasabileceği tüm mekanik ve fizik gerilimleri rahatlıkla karşılayabilir. Bu bakımdan dış sıva olarak en geniş uygulama alanı olan sıva türüdür. İç ortam neminin devamlı yüksek olduğu hacimlerin duvar ve tavan sıvası olarak kullanılabilir. Çimento takviyeli kireç sıvalar zemin ve zemin seviyesi altında bodrum dış duvarları dış sıvası olarak kullanılmamalıdır.

-Kireç, alçı, çimento takviyeli kireç ve çimento gibi inorganik esaslı bağlayıcılarla hazırlanmış sıvalarda dikkat edilmesi gereken husus doluluk oranı yüksek ve standardına uygun karışım oranlarına sahip olmalarıdır.

Kireç sıvalar düşük mukavemetli ve  esnek yapıya sahip sıvalar olduğundan her çeşit yüzey için uygun iç ve dış sıva çeşitlerindendir. Düsük mukavemetli hafif duvar malzemesi üzerinde ve yapının hareket beklenen bölümlerinde özellikle tercih edilmelidir. Aşınma direncinin düşük olması nedeniyle genel kullanıma açık binaların (konutlar
hariç) merdiven kovası, koridor gibi bölümlerinde, ayrıca binaların zemin ve zemin seviyesi altındaki bodrum dış duvarı ve normal dış sıvalarda kullanılmamalıdır.Kireç sıvalar, bünyelerine su alıp vermeye yatkın olduğundan ağır yağıslı bölgelerde dış sıva olarak su emmeyi kesici bir katkı maddesi ilavesi veya bir yüzey kaplaması ile birlikte kullanılmalıdır.

Dış sıva olarak kullanılan çimento takviyeli kireç sıvalardan yüksek bir nem kesicilik veya tutuculuk beklendiğinde, çimento miktarının artırılması yerine sıva harcına kılcal emmeyi kesici özel katkı maddeleri katılmalı veya yüzeye ilave bir kaplama yapılmalıdır.

Çimento Sıvalar, yüksek mukavemetli ve esnekliğe sahip olmayan bir yapıdadırlar. Yapının ısı ve mekanik etkilerle hareketlerine uyum gösteremez ve kolay çatlayabilir. Dolayısıyla düşük mukavemetli hafif duvar malzemesi üzerinde (duvar malzemesi birim hacim ağırlığı 1000 kg/m3’den az) ve yapının hareket beklenen bölümlerinde veya hareketli yapı sistemlerinde iç ve dış sıva olarak kullanılmamalıdır. Çimento sıvaların bu özellikleri dolayısıyla yapıda sınırlı uygulama alanı olup, zemin ve zemin seviyesi altındaki bodrum dış duvarları dış sıvası olarak, dış şartlara açık betonarme döşemelerin tavan sıvası olarak tercihen kullanılmalıdır. İç ortam neminin devamlı yüksek olduğu yapı bölümlerinde iç sıva alarak veya yüksek asınma direnci aranan umuma açık binaların merdiven evi, koridor gibi bölümlerinde kullanılır. Betonarme tavan sıvası olarak da kullanılabilir.

Alçı sıva yüzeyinin parlak olması beklendiğinde galvanizli mala ile perdah işlemi yapılmalı veya keçe kaplı mala kullanılmalıdır.

-Madeni aksam üzerinde paslandırıcı etkisi olan alçı sıvalar, sıva teli üzerine temas edecek sıva tabakasında uygulanmamalıdır. Kaba ve ince sıvada alçı sıvalar kullanılabilir.

          İç ve Dış Sıva İşçilik ve Malzeme Hesabı

          Sıva Öncesi Yapılacak Hazırlıklar

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir