Strafor Köpük-EPS

Strafor

“Strafor köpükler” özellikle ısı ve ses yalıtımında inşaat sektöründe çok sık bir şekilde kullanılmasıyla bilinen bir diğer adı EPS olan, ambalaj sanayi dâhil olmak üzere soğuk hava depolarında ısı yalıtım amacıyla, gemilerde can yeleği ve can simidi yapımında, zemin takviyelerinde, dayanımın, hafifliğin, kolay şekil verilebilen ve kolay uygulanması mümkün olan çok geniş alanlarda kullanılan bir materyaldir.

Straforun %98’i hareketsiz hava, %2’si ise polistirendir
EPS açılım olarak ele alındığında İngilizce kökenli olan ve Expanded Polistiren (Genleştirilmiş Polistiren) açılımıyla karşılık bulan bir terimdir. Kısa adı EPS olarak bilinen strafor köpük geosentetik bir malzemedir.

eps-strafor-genleştirilmemiş-img

Strafor Kullanım Alanları

“Strafor”darbe zararlarını hafiftetici paketleme, koruyucu başlık, çarpışmalara dayanıklı hale getiren yapı, yol dolgusu olarak kullanılan yapı malzemesi, yalıtılmış beton kalıbı ve hafif EPS köpük betonu gibi bir dizi uygulamada kullanılır. EPS; sert, sağlam ve geri dönüştürülebilirdir ayrıca kapalı hücreli gözenekli plastik malzemedir. Eps, hafif, iyi bir ısı yalıtım özelliğine sahip, nem direnci, sağlam, düşük termal iletkenliğe sahip olduğu için çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

strafor-dolgu-malzemesi-img

Strafor, gerek fiziksel özellikleri ve gerekse öteki malzemelerden daha ekonomik olması nedeni ile geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kullanım alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Yalıtım amacıyla, EPS ürünler, levha ve boru şeklinde üretilerek, yapılarda duvar ve borularının ısı ve sese karşı yalıtımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
  • Ambalaj malzemesi olarak gıda, beyaz eşya, mobilya, tabak ve oyuncak sanayi de kullanım alanları oldukca geniştir.
  • Soğutma kulelerinde, çeşitli aletler ve otomobil parçalarında, paneller ve elektronik aletlerin plastik aksamlarında veya bardak, tabak gibi önceden şekil verilmiş elemanlar halinde, gemiler için can simidi ve can yeleği yapımına kadar sayılması mümkün olmayan bir çok yerde yoğun bir şekilde kullanılırlar.
  • Gerek orijinal ve gerekse geri dönüşümü sağlanmış granül halinde EPS, geleneksel agrega yerine kısmen veya tamamen kullanılarak, düşük yoğunluklu beton, tuğla, sıva ve dekoratif malzeme gibi yapı malzemesi üretminde kullanılabilir.

Straforun Özellikleri

Straforun zaman içerisinde, ebatları değişmez, ısı iletkenliği artmaz, özelliklerinde hiçbir bozulma meydana gelmez.

Aşağıdaki tablo Strafor-EPS köpüğünün teknik özelliklerini göstermektedir.

strafor-ağırlığı-img
Straforun sıcağa dayanımı sıcağın derecesi ve maruz kalma süresi ile belirlenmektedir. Dolayısıyla strafor köpüğünde sıcağa karşı dayanımı aynı koşullarda ölçülmektedir. Kısa süreli olarak sıcağa dayanımı yapılan testlerde 100°C olarak belirlenmişken uzun sürede ise maksimum 75-85 °C olarak belirlenmiştir.

Strafor -genleştirilmiş polistiren köpük biyolojik olarak besin değeri içeren bir madde olmadığı için bakterilerin ve mantarların barınması için uygun değildir. Bununla birlikte biyolojik ve kimyasal tepkimeye girmeyen bir malzeme olmasının yanı sıra kimyasal olarak çok sayıda maddeye dayanıklıdır. Ancak bazı maddeler strafor köpüğü eritebilecek kadar zararlıyken bazılarına uzun süre maruz bırakılması durumunda hasar görebilecek şekilde dayanımı sınırlıdır.

Straforun dayanıklı olduğu kimyasal ve çözeltiler: Tuzlu su (deniz suyu), sabun, alkali çözeltiler, bitüm, silikon yağları, hipoklorit, klor suyu, hidrojen peroksit çözeltileri gibi ağartma maddeleri, seyreltik asitler, Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve amonyak çözeltileri vb. maddeler.

Uzun süre maruz kalması durumunda strafora hasar verecek maddeler: bitkisel/ hayvansal yağlar, alkoller, vazelin, fenol ve parafin yağları gibi maddeler.

Straforun dayanıksız olduğu maddeler: Büyük miktar veya konsantrosyanda etkileşmesi halinde petrol ve katran yağı gibi hidrokarbonlar, klorlu hidrokarbonlar ve kloroflorokarbonlar, motorin, benzin, sülfrik asit, %100 formik asit gibi konsantre asitler, keton, aseton, asetat esterleri, benzen, ksilen, boya inceltici, trikloretilen, doymuş alifatik hidrokarbonlar, ispirto, ester ve eter gibi organik çözücüler polistiren köpüğü eritebilecek zararlı maddelerdir.

Kullanımı halinde organik çözücüler içerebilen boya, yapıştırıcı, kür malzemesi ve temizleme malzemesi gibi maddelere karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

Strafor köpük-EPS, kullanıldıktan sonra doğaya bırakılır. Doğaya ve ozon tabakasına zarar vermez, çöplerin içinde bozulmaz ve sera gazı oluşturmaz bu nedenle çevre dostu bir malzemedir
Straforun Ağırlığı

1 metreküp straforun ağırlığı 10-50 kg arasında değişebilmektedir.

IsıYalıtım Malzemesi Olarak Strafor

Straforun ısı iletkenlik değeri ortalama 0,045 W/Mk’dir. Kullanım sıcaklığı kısa süreli olarak 100°C’ye kadar dayanıklı olmasına karşın uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maksimum 75-85°C’ye, minimum olarak -180°C’ye kadar kullanılır.

Strafor Ateşe Dayanıklı mıdır? Strafor Yanar mı, Tutuşur mmu?

Strafor ortam sıcaklığının 490°C ulaşması halinde kendiliğinden yanabilir. Kısa sürede 100 °C ye kadar, uzun sürede 75-85°C ye kadar dayanıklı olup, minimumda ise -180°C ye kadar kullanılabilir. Bu nedenle soğuk ortamlar için de ideal bir malzemedir.

Yanma sınıfı; B1 sınıfı zor alev alan, B2 sınıfı normal alev alan bir ısı yalıtım malzemesidir. Pratik uygulamalar için EPS yoğunlukları 11 ile 30 kg / m3 arasında değişmektedir. Strafor-EPS bir hidrokarbon olup parlama noktası 360 – 370°C’dir (Dın 54836). Kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 490°C’ye ulaşması gerekir (Astm D1929). Yalıtım gibi diğer uygulamalar için daha yüksek yoğunlukta daha verimlidir.

Strafor Nasıl Üretilir?

strafor-blok-imgStrafor malzemesi genellikle 100 cm ye 200 cm ve 50 cm boyutlarında dikdörtgen prizma bloklar şeklinde imal edilmektedir.

Straforun üretimi petrolden gerçekleştirilen, köpük yapısına sahip, standart olarak beyaz renkli bir malzemedir. Polisitren taneciklerinin genleştirilmesi için kullanılan gaz pentan gazıdır. Pentan gazı tanecikler içerisinde küçük gözenekler oluşturduktan sonra üretim esnasında hava ile yer değiştirebilmektedir. Bu değişim sayesinde hava küçük gözenekler içerisinde hapsolur ve straforun %98’ini hava oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda straforun hafifliğinin sebebini ortaya koymaktadır. Üretim sürecinde ikinci aşama ise içleri kuru hava ile dolu olan taneciklerin kaynaştığı kalıplama aşamasıdır. EPS‘nin bir diğer özelliği ise kullanıcının talebi doğrultusunda istenilen yoğunlukta üretilebiliyor olmasıdır. Strafor çevresel açıdan da incelendiğinde görülmektedir ki, ozon tabakasına zarar vererek iklim değişikliğine sebep olmaz, geri dönüşümü mümkün olan bir üründür.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir