Tahliye Taahhütnamesi – Pdf – Word

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Kiracının, kiraya verene, kiralananı belli bir tarihte boşaltılacağını yazılı olarak bildirmesi tahliye taahhüdü olarak adlandırılmaktadır. Tahliye taahhütnamesi ile verilen taahhüd kira sözleşmesinin sona erme sebeplerindendir. Yazılı tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin sonlandırılması ile ilgili olarak kiracıdan doğan sebeplerdendir.

Kiracının, bu yazılı tahliye taahhütnamesinde rağmen tahliye edeceğini beyan ettiği tarihte kiralananı boşaltmadığında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiraya veren kişi lehine kira sözleşmesinin sona erdirilmesi doğrultusunda kabul edilen hukuki yollara  başvurabilecektir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi Örneğine PDF – WORD  aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Pdf

Tahliye Taahhütnamesi Word

Kira sözleşmesi – Kira Kontratı Örneğine ise buradan ulaşabilirsiniz.
Kiraya veren, kiracı kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği tarihten itibaren tarihten itibaren bir ay içerisinde yasal yollara başvurmalıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 347. maddesi, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi, “Bildirim yoluyla” başlığı altında Genel olarak “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi  sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir