TBDY Betonarme Kiriş Tasarımı

TBDY Betonarme Kiriş Tasarımında, kirişli plak döşemelerin tasarımı döşemelerin kirişlere mesnetli olduğu varsayımı ile yapılır.

Kirişlerin döşemelere mesnetlik yapabilmesi için kirişlerin yeterli eğilme rijitliğine sahip olması gerekir. Bu şart, TBDY’de (daha önce de TDY 2007’de) kirişlerin yüksekliğinin döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha büyük olması ile sağlanmaktadır.
TBDY Betonarme Kiriş Tasarımı

TBDY Betonarme Kiriş Tasarımı için şartı sağlamayan elemanların, çözümlemede döşeme elemanları ile beraber modellenmesi ve kiriş gibi donatılması öngörülmüştür. Bu tür kirişler kirişsiz döşemelerdeki kolon şeridinin kalınlaştırılması şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca, kirişe yüksekliği boyunca 600 mm’yi ve kiriş ekseni boyunca 400 mm’yi geçmeyen aralıklarla yatay gövde çirozları konulması öngörülmüştür. Bu suretle kirişlerdeki enine donatının yer yer karşılıklı bağlanması ve gövdedeki betonun yanal şekil değiştirmesinin sınırlandırılarak sünekliğinin arttırılması amaçlanmıştır.

tbdy kiriş şekil2

Kiriş Sınır Değerleri TBDY – Minimum Kiriş Boyutları -Donatı Sınırları yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

TBDY Betonarme Kiriş Tasarımında süneklik düzeyi sınırlı kirişlerde etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin 1/4’ünü, en küçük boyuna donatı çapının 8 katını ve 200 mm’yi aşmayacaktır. Kirişlerde etriye kollarının arası 350 mm’den büyük olmayacaktır. Bu kirişlerde düşey yükler ve deprem ortak etkisi altında belirlenen ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile arttırılarak hesaplanan kesme kuvveti Vd, enine donatı hesabında esas alınacaktır. TBDY Betonarme Kiriş Tasarımında kesme kuvvetinin üst sınırına ilişkin şart Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözetilerek arttırılan Vd tasarım kesme kuvveti alınarak kullanılması öngörülmüştür.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir