Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan “Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 18 Mart 2018 Tarihli ve 30364 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ne zaman yürürlüğe giriyor?

Daha önce taslak halinde yayımlanan ve AFAD tarafından onaylanıp Resmi Gazete’ye gönderilen Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

türkiye bina deprem yönetmeliğiYeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yayımlanması ile daha önce yayımlanan  “TDY 2007 -Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” de yürürlükten kaldırılmış olacak.
Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır. Binalar ve bina türü yapıların dışında kalan köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer tesisler, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.  Tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların deprem etkisi altında değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında tasarımı yapılan binalar, malzeme ve işçilik koşulları bakımından Türk Standartları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi’ne, 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne, 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun olacaktır.

Yayımlanan yönetmelik ile birlikte Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri de yayımlandı.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile ilgili tüm bilgilere, eski yönetmelikle karşılaştırmalara ve açıklamalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://insapedia.com/tag/turkiye-bina-deprem-yonetmeligi/

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir