Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri

Resmi Gazete’nin 18 Mart 2018 Tarihli ve 30364 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer sayısında yayımlanan “Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile birlikte “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri” de yayımlandı.

Yayımlanan Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri

yeni deprem haritası
Yeni deprem haritası ve parametre değerlerinin yayımlanmasıyla Eski Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında belirtilen yerlerin depreme maruz bölgeler olarak tespit olunması hakkındaki 18/04/1996 tarihli ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlülükten kaldırılmıştır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 2.3 Deprem Hareketleri Spektrumları bölümünde açıklandığı üzere;

“Deprem yer hareketi spektrumları, belirli bir deprem yer hareketi düzeyi için referans zemin koşulları esas alınarak %5 sönüm oranı için, 2.3.2 – 2.3.5’te açıklandığı üzere harita spektral ivme katsayıları’na, faya yakınlık katsayısı’na ve yerel zemin etki katsayıları’na bağlı olarak standart biçimde veya 2.4.1’e göre sahaya özel deprem tehlikesi analizleri ile özel olarak tanımlanırlar.”

2.3.2. Harita Spektral İvme Katsayıları ve Tasarım Spektral İvme Katsayıları‘nı açıklarken 2.3.5. Yatay Elastik Tasarım Spektrumunu tanımlar.

2.4. Sahaya Özel Deprem Yer Hareketi Spektrumu ise yeni tanımlanan ZF sınıfı zeminlerde zorunlu olarak ve istenildiği taktirde diğer tüm zemin türlerinde sahaya özel zemin davranış analizi yapılmasını açıklıyor.
Yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları

https://testtdth.afad.gov.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir