TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- *** Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları

Bina Kullanım Sınıfı Binanın Kullanım Amacı Bina Önem Katsayısı
( I )
BKS = 1 Deprem sonrası kullanımı gereken binalar, insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar, değerli eşyanın saklandığı binalar ve tehlikeli madde içeren binalar
a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar (Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)
b) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri, vb.
c) Müzeler
d) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin bulunduğu veya depolandığı binalar
1.5
BKS = 2 İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar Alışveriş merkezleri, spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonları, ibadethaneler, vb. 1.2
BKS = 3 Diğer binalar Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb) 1.0
Bu durumda TDY 2007’den farklı olarak;

a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri, vb.

ve

b) Müzeler için

(I) Bina Önem Katsayısı 1.4’ten 1.5 e çıkarılarak daha güvenli tarafa alınmış ve bina önem katsayısı adedi 3’e düşürülerek sadeleştirilmiş.

Bina Önem Katsayısı (I)=1.2 olan insanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binaların kullanım amacına alışveriş merkezleri ve ibadethaneler eklenmiştir. Bununla bu tür yapılar için Bina Önem Katsayısı seçiminde ortaya çıkan karışıklığın önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca her kullanım amacı grubu için BKS=1, BKS=2, BKS=3 gibi Bina Kullanım Sınıfları belirlendi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir