Uzay Kafes Yapım Sistemleri

Patentleri çoğunlukla düğüm noktaları ve çubuk birleşimleri ile ilgili olan uzay kafes yapım sistemleri sayıca çoktur. Her sistemin kendisine özel teknik üstünlükleri, buna karşı sakıncaları ve belirli sınırları vardır.

mero kafes sistemi

 

1-Mero Sistemi

M. Mengeringhausen tarafından geliştirilen bu sistem, şimdiki biçimind1942 yılından beri kullanılmaktadır.. Düğüm noktaları, tam merkeze yönelmiş 18 çubuğun bağlanmasına olanak sağlar. Montajı yapılacak elemanlar düğümler ile uçlarında bağlantı vidaları olan borulardan oluşmaktadır. Çubuklar ve düğümler birçok kez sökülüp takılabilir. Bu sistemle 40 metreye kadar açıklık geçilebilir.

 

 

 

Oktaplatte kafes

2-Oktaplatte Sistemi

Yapımcısı Mannesmann AG. olan bu sistem, 8 yüzlü modüllerle oluşturulan sistemler için uygundur. Bu sistemde çubuklar boş bir düğüm küresine kaynaklanırlar. Dolayısıyla konstrüksiyon sökülüp takılamaz. Oktaplatte sistemi, sadece çatı ve tavan taşıyıcı sistemi olarak kullanılır. Çubukların doğrultuları, Düğüm noktası detayına bağlı olmaksızın belirlenebildiğinden bu sistemle tonozlar da yapılabilir.
3- S.D.C Sistemi

Fransa’da Stephane Du Chateau’nun 1957yılında geliştirdiği bu sistemde boru şeklindeki çubuklar, Tridirectionelle düğüm noktasına kaynaklanırlar. Düğüm noktalarını açık delikleri olan yarım kabuklar oluşturur. Montaj şeklinden dolayı bu sistemle eğrilikli tavan yapmak da ancak belirli sınırlar içinde olanaklıdır. Bu sistemle 50m x 50m boyutunda bir alan 1.30 m yüksekliğinde konstrüksüyon yüksekliği kullanılarak örtülmüştür. S. Du Chateau, 1960 yılında Pyramitec düğüm noktası denen cıvatalı bir konstrüksüyon gelştirmiştir. Bu sistem üçgen, kare ve altıgen piramit modüllerle oluşturulmaktadır.

sdc kafes

4- Tridimatec Sistemi

Önceden hazırlanmış ve atölyede kaynaklanmış elemanlardan oluşmaktadır. Bunlar şantiyede, düğümlere yüksek mukavemetli civatalarla birleştirilmektedir. Bu sistemle 2 veya 3 yönlü uzay kafes sistemler yapılabilir.

5-Unistrut Sistemi

Soğukta çekilmiş U şeklindeki sac profillerin büyükçe bir düğüm levhasına civatalarla bağlandığı bir sistemdir. ABD’de geliştirilen bu sistem, birçok okul ve endüstri yapılarında uygulanmıştır.

space deck sistemi

6-Space-Deck Sistemi

İngiltere’de geliştirilen bu sistem, boyutları 1.2 x 1.2 x 1.0 m olan önceden hazırlanmış piramitlerden oluşur. Bu piramitlerin köşebentlerden yapılmış üst başlık çubukları şantiyede birbirine civatalanır. Alt başlıktaki piramit tepeleri ise uçlarına diş açılmış yuvarlak çekme çubukları ile birbirlerine bağlanırlar. Diyagoneller çelik borulardır. Bu tür yapım bir doğrultuda eğrilikli yüzeyler oluşturmayada elverişlidir. Bu sistemde yapılan kabul, birim alanda çatı örtüsü ile birlikte sistemin kendi ağırlığının maksimum rüzgar emmesinden daha büyük olmasıdır. Böylece sadec çekme çubuklarından oluşan alt başlıkta, çubuk kuvvetlerinin rüzgar etkisiyle işaret değiştirmesi önlenmiş olur. Space-deck sistemine benzer bir başka uygulama Nenk sistemidir. Bu sistemde sadeceyükseklik, 100 cm yerine 60 cm’dir.

triodetik sistem

7-Triodetik Sistemi

Yapımcısı bir Kanada firmasıdır ve 1953’ten beri geliştirilmektedir. Çubuklar ve düğümlerin malzemesi alüminyumdur. Çubukların düzleştirilmiş ve kertikler açılmış uçları, bunlar için düğümde var olan yarıklara sokulur. Düğüm noktaları, özel bir kullanma amacına uyabilen çeşitli biçimlerde profillerdir. Bir civata ve yarıkları alttan ve üstten örten levhalarla boruların düğüm noktası yarıklarından çıkmaları veya kaynamaları önlenir.
8-Unibat Sistemi

Fransa’da geliştirilmiştir ve piramitler ile piramitlerin tepe noktalarını birleştiren bağlantı çubuklarından oluşmaktadır. Bağlantı çubukları olarak; kare, dikdörtgen veya yuvarlak kesitli profiller ile I, T, L, U gibi her çeşit profil kullanılabilmektedir. Sistemin tamamı cıvatalarla birbirine bağlanarak kolayca kurulabilmektedir.

2 ile 3m yüksekliklerdeki piramitlerin tek tabaka şeklinde kullanılması halinde, bu sistemle 50 ile 70 m arasındaki açıklıklar geçilebilmektedir. Piramitlerin üst üste, çift kullanılması halince ise 100 ile 150 m arasındaki açıklıklar geçilebilmektedir. Bu sistem kare planlı uzay kafes sistemlerde en iyi sonucu veren biçimdir; ancak 25 x 25 m’den küçük boyutlar için ekonomik değildir. Ayrıca uzay kafes sistemin mesnetlendiği kolonların 1/5 oranında içe alınması ile en ekonomik çözümü vermektedir. Genel kural olarak piramit yüksekliği, geçilen açıklığın 1/30’u kadar alınabilir.

9-Moduspan Sistemi

ABD’de uygulanan değişik bir uzay kafes sistem türüdür. Bu sistemde, her yerde kolaylıkla elde edilebilecek köşebent, lama, putrel veya boru gibi çelik profilleri kullanma olanağı yoktur. Kendine özgü bir endüstriyel yapım gerektirmektedir. Sistemin belirgin özelliği, iki tip tablo ile tek tip çubuk ve cıvatayla sistemin kurulmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir