Deprem Tehlikesi Kavramı

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile Türkiye Deprem Tehlike Haritaları güncellendi ve gerekli spektral ivme değerleri; interaktif web uygulaması üzerinden ya da bu dosyadan direkt olarak, bulunulan konumun koordinatlarına göre elde edilebilmektedir.

Deprem tehlikesinin yapılara etkilerinin belirlenmesinde bu önemli değerlerin elde edilmesi, deprem tehlikesinin belirlenme yollarının açıklanmasını gerektirmiştir.
Deprem tehlikesi kavramı TBDY-2018 Eğitim El Kitabında şu şekilde belirtilmiştir;

Modern deprem yönetmeliklerinde deprem yer hareketi ülke genelinde Deprem Tehlike Haritaları ile tanımlanır. Kesin olarak belirlenemeyen deprem tehlikesi bu haritalarda olasılıksal (probabilistik) bir olgu olarak gözönüne alınır ve herhangi bir yerde veya coğrafi bölgede, gözönüne alınan belirli bir zaman diliminde, depremi tanımlayan herhangi bir tipik yer hareketi parametresinin (örneğin en büyük yer ivmesi veya herhangi bir periyoda karşı gelen spektral ivme) belirli bir büyüklüğe ulaşması veya onu aşması olasılığı olarak tanımlanır.

Olasılıksal (probabilistik) deprem tehlikesi analizinde esas alınan temel veriler şunlardır:

  1. Gözönüne alınan yeri veya coğrafi bölgeyi etkileyen tüm deprem kaynakları (bölgenin tektonik yapısı, bölgeyi etkileyebilecek aktif faylar ve fay mekanizmaları: Diri Fay Haritaları,
  2. Deprem oluşum özellikleri (bölgenin depremselliği, geçmiş depremlerin büyüklükler ve sıklıkları; Deprem Katalogları,
  3. Gözönüne alınan tipik yer hareketi parametresini deprem büyüklüğüne ve faya olan mesafeye bağlı olarak hesaplamak üzere geliştirilen azalım ilişkileri: Yer Hareketi Tahmin Denklemleri,

Bu veriler bir istatistiksel olasılık modeli çerçevesinde işlenerek, gözönüne alınan yerde veya coğrafi bölgede belirti bir zaman dilimi içinde gözönüne alınan tipik yer hareketi parametresinin belirli bir büyüklüğe ulaşma veya onu aşma olasılığı hesaplanır.

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY-2018) Deprem Yer Hareketi Düzeyleri ve Spektrumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir