Yapı Denetimler Puanlama Sistemiyle Sıralanarak İş Alacaklar

29 Aralık 2018 tarih 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ‘e göre Yapı Denetim Kuruluşlarının belirli bir sistemle puanlandırılması ve bu sıralama doğrultusunda iş alması sağlanmış oldu.

Yapı Denetimler Nasıl Sıralanacaklar? Neye Göre Puan Alacaklar?

Yapı denetim kuruluşları 01.01.2019 tarihinden itibaren üstlendikleri her bir işin yapı denetim hizmet bedelleri oranında her bir yapı sınıfı için ayrı ayrı sınıflandırılacaktır. Bu konu ile ilgili yayımlanan tebliğ’de bu konuya aşağıdaki şekilde açıklık getirilmiştir:

  1. 1/1/2019 tarihinden sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir.
  2. Puanlandırmalarda, katma değer vergisi hariç sözleşme bedelleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin kuruşa tekabül eden bölümleri iki basamağa kadar dikkate alınır.
  3. Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o grup için verilen puan diğer grup için yapılan puanlandırmaya eklenmez.
  4. Yapı denetim kuruluşları her bir yapı grubu için puanı az olandan çok olana doğru sıralanır.

01.01.2019 yılı itibarıyle puanlama sistemi devreye girecek ve ilk sıralama noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Yapı denetim kuruluşlarının o grup için yapılan puanlandırmada puanlarının aynı olması halinde belge numarası küçük olan kuruluş o grup için yapılan sıralamada üstte yer alır.

Yapı denetimle, yapı sahibi arasında yapılan sözleşmenin fesih olması durumunda, ilgili işten alınan puan yapı denetim kuruluşunun hesabında düşülecektir.

Yeni iş alma konusunda bir cezası bulunmayan yapı denetim kuruluşları yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda puanı azdan çoğa doğru sıralanacak ve en düşük puanlıdan başlanmak üzere işleri yüklenebileceklerdir.

Bu uygulama ile yapı sahiplerinin yapı denetim şirketi seçmesinin, yani denetlenecek olanın denetçi seçmesinin önüne geçilerek, yapı denetim süreç ve uygulamalarının tarafsız ve başarılı bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir