2019 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

DOĞRUDAN TEMİN

2019 Doğrudan Temin Limitleri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında

90.358,-TL (Doksanbinüçyüzellisekiz Türk Lirası) + KDV

2019 Doğrudan Temin Limitleri Diğer Bölgelerde

30.101,-TL (Otuzbinyüzbir Türk Lirası) + KDV

olarak belirtildi.

Yukarıda belirtilen 2019 doğrudan temin limitlerine kdv dahil değildir.

Bu 2019 Doğrudan Temin limitleri aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği belirtildi.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında olan idareler 2018 yılında yaklaşık maliyeti 67.613 TLye kadar olan harcamaları doğrudan temin ile ihale edebilirken 2019 yılında bu tutar 90.358 TL‘ ye, Büyükşehir belediyesi sınırlarında olmayan diğer idareler ise 2018 yılında yaklaşık maliyeti 22.254 TLye kadar olan harcamaları doğrudan temin ile ihale edebilirken 2019 yılında bu tutar 30.101 TL‘ ye yükseltildi.

 

 

 2018 Yılı2019 Yılı
Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Doğrudan Temin Sınırı67.613 TL90.358TL
Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Olmayan Yerlerde Doğrudan Temin Sınırı 22.524 TL30.101TL

Doğrudan temin ile verilecek işlerde ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

2019 Yılı Doğrudan Temin Limitleri‘nin de dahil olduğu Kamu İhale Tebliğinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin,  2018 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%33,64) arttırılarak güncellenmesidir.
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir