2019 Yılı Pazarlık Usulü İhale Limiti

Kamu İhale Tebliği 25 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Bu Tebliğe göre 2018 yılında yaklaşık maliyeti 225.403 TL‘ye kadar pazarlık usulü ile ihale edilebilen hizmet, iş veya malzeme alımı işi limiti;

2019 yılında 301.228,-TL (Üçyüzbirbinikiyüzyirmisekiz Türk Lirası)’ye yükseltildi.

Pazarlık usulü ile ihale şu durumlarda yapılabilmektedir;

 –Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda herhangi bir teklif çıkmaması,

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya öngörülemeyen olaylar sebebiyle ihalenin hızlı bir şekilde yapılmasının zorunlu olması,

-Savunma ve güvenlikle ilgili bir durumdan kaynaklanarak ihalenin hzılı bir şekilde yapılmasının zorunlu olması,

İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması

-İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

2019 Yılı Pazarlık Usulü İhale Üst Limiti 301.228 TL olarak belirlendi

 2019 Yılı Pazarlık Usulü İhale Limiti‘nin de dahil olduğu Kamu İhale Tebliğinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin,  2018 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%33,64) arttırılarak güncellenmesidir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir