6 Şubat 2018 İhale İşlerinde Vergi Borçlarının Kapsamı Genişletildi

6 Şubat 2018 Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik uyarıncaborcu yoktur belgesi” ile ilgili 5000 TL’ kapsamındaki vergiler artırıldı.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4.1 ve 17.4.3 numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 17.4.4 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceki tebliğe göre “motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga” vergileri ve  “geçici vergilerin asılları” yerine “tamamı” bu 5.000 TL’lik sınıra dahil edilmiş.

17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.”

Önceki tebliğe göre yukarıdaki değişikliklere istinaden alınacak borcu yoktur belgesinin kapsamı düzenlenmiş ve bu belgenin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden de alınabileceği eklenmiştir.

17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.”

Aşağıdaki madde ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“17.4.4. İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.”

Bu tebliğe göre isteklinin İhale tarihinde 5.000 TL üzeri vegi borcu bulunmaması koşuldaki vergi borçlarına  “motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga” vergileri eklenmiş ve  “geçici vergilerin asılları” yerine “tamamı”nın hasaplanan tutar içerisine dahil edileceği belirtilmiştir.Tebliğde yapılan tüm değişikliklere aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir