Betonun Isı Genleşme Katsayısı ve Isı Geçirgenliği

Betonun ısı genleşme katsayısı çimento dozajına bağlı olarak değişir; dozaj ne kadar yüksekse, katsayı da o kadar büyüktür. at =10-5 olan ortalama değeri çeliğin genleşme katsayısına çok yakındır. Beton ve çeliğin genleşme katsayılarının birbirleriyle hemen hemen eşit olması, sıcaklık değişimleri sırasında her iki malzemenin birlikte hareketlerini sağlayarak zararlı parazit gerilmelerin doğmasını önler.

Bununla birlikte betonun ısı geçirgenliğinin çelik v.b. malzemelere göre az oluşu, büyük beton kütlelerinde ve dış sıcaklıkların farklı olmaları nedeniyle parazit gerilmeler yaratabilir. Ancak aynı neden betonarmenin yüksek sıcaklıklara karşı olumlu bir davranış göstermesini de sağlar.Bir çelik konstrüksiyonun, bir yangında, 550-600°C sıcakta mukavemetinin tümüyle yok olmasına karşılık 600°C da, beton, basınç mukavemetinin ancak %50 sini kaybetmektedir. Donatının betonla iyi bir şekilde korunmuş olması durumunda, betonarme yapı kısa süreli bir yangına başarılı bir şekilde dayanır. Deneyler 3 cm kalınlığındaki bir örtü betonunun donatılan 1-2 saat, 5 cm kalınlığındaki örtü betonunun da 3-4 saat 600°C yöresindeki bir sıcaklığa karşı koruduklarını göstermiştir. Sıva da örtü betonu kalınlığına katılmalıdır; alçı sıvanın koruyuculuğu daha yüksek olup, 2 cm lik bir alçı sıva 2 saatlik ve 3 cm lik bir alçı sıva da 4 saatlik bir süre için donatıyı yüksek sıcaklık etkisinden korumaktadır.

Beton ve betonarmenin yangın gibi kısa süreli yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmasına karşılık, sürekli olarak sıcakta kalan beton 100°C dan daha sıcak olmamalıdır. Sürekli olarak 100°C ya da daha yüksek bir sıcaklıkta kalan beton zamanla (bu zaman 10 ~ 15 yıl olabilir) bünyesindeki suyu kaybederek kolayca ufalanabilir duruma gelmektedir. Bu nedenle özellikle endüstri yapılarının çok ısınan yerlerinde, fırınların yakınında ve bacalarda betonun özel bir izolasyon maddesiyle korunması gerekmektedir. Bunun için genellikle sıcaklığın derecesine göre ateş tuğlası, ya da özel tuğlalar kullanılmaktadır.

Betonun 600°C sıcaklıkta mukavemetinin bir kısmını kaybetmesi bünyesinde bulunan suyun kaybından ileri geldiğinden, yangından sonra yapılacak düzenli bir ıslatma bu kayıp direnci bir ölçüde geri getirebilir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir