Dekapaj Nedir?

Açık işletme (madencilikte, yeryüzündeki veya ekonomik bir derinlikteki madenlerin çeşitli yöntemler ve araçlarla kazılması yüklenmesi ve taşınması için yapılan tüm çalışmalar) projesine göre maden yatağı üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yolarının yapılması gibi muhtelif ameliyelerin tümüne ise dekapaj ya da örtü kazısı denir.

Hem madencilik hem de inşaat sektöründe sık sık karşımıza çıkan dekapaj kavramı, niteliği bakımından bir inşaat işlemi olduğundan daha çok inşaat sektöründe ait olarak kabul edilir.Daha açık bir ifadeyle dekapaj, maden yatağındaki kömür veya cevherin kazılmasından önce maden yatağının üzerindeki örtü tabakaları ve aralarda bulunan kayacıkların kazılıp yüklenerek en yakın ve en uygun yere taşınması işlemlerinin bütünüdür.

Dekapaj işlemi, dekapaj sahasındaki toprak ve kayalık alanın temizlenmesini, dekapaj ve döküm sahası arasındaki yolların yapımı ve bakımını, dekapaj malzemesinin döküm sahasına taşınmasını, dökülmesini, tesviyesini ve dekapaj sahasındaki suların tahliyesini, sahayı su basmaması için gerekli önlemlerin alınmasını vb. işlemleri içeren oldukça geniş bir faaliyet bütünüdür.

Madencilik  sektöründe dekapaj işine en yaygın şekilde kömür rezervlerinin işletilmesinde rastlanmaktadır. Burada yapılan dekapaj işinden kasıt, kömür rezervlerinin üzerindeki örtü tabakasının açılması, fazla toprağın başka bir yere iletilmesi, harmanlanması, bunu için gerekli yolların ve tesviyelerin gerçekleştirilmesi ve küçük çaplı tesislerin inşası gibi tüm işlemleri kapsar. Ancak genellikle asıl dekapaj olarak anılan iş, rezervin üzerindeki örtü tabakasının alınması işlemidir.

İnşaat sektöründe ise dekapaj genellikle oto yol ve baraj inşaatlarında daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkar. İnşaat sekterü  ve iş kollarında yürütülen dekapaj işleri genellikle hafriyat işi olarak nitelendirilir ve işin tamamı inşaat işi olarak taahhüt edilir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir