Devre Mülk Nedir? Devre Mülk Hakkı Nasıl Kurulur?

Devre Mülk

Devre mülk birden çok malikin, bağımsız binalardan veya binalardaki bağımsız bölümlerden belirli zaman dilimlerinde yararlanılmasını sağlayan bir haktır. Bu hakkı sağlayan sözleşmeye de devre mülk sözleşmesi denir.

Bir kimsenin devre mülk hakkına sahip olabilmesi için bir binaya veya bağımsız bölüme paylı mülkiyet tarzında malik olması gerekir.
Her devre mülk hakkı sahibi devre mülke konu olan taşınmazdan kendisine ayrı­lan dönem boyunca mesken olarak yararlanma hakkı kazanır. Devre mülk hakkı sahibi isterse kendi payını devretmek suretiyle yararlanma hakkının kullanımını da başka bir kimseye bırakabilir. Yararlanma hakkının kullanımın başka bir kimseye bırakılması belli bir ücret karşılığında da olabilir.

Devre Mülk Hakkının Kurulması

Devre mülk hakkı;

Mesken olarak kullanılması mümkün yapılarda veya bağımsız bölümlerde kurulur.

Tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmi senetle kurulur. Bu resmi senet­te her bir hak sahibine ait birlikte mülkiyet payının, taşınmazdan yararlanma devresinin ve süresinin gösterilmesi gerekir.

Tapu kütüğünün “Beyanlar” hanesine yapılacak kayıtla açıklığa kavuşturulur.

Devre mülk hakkından yararlanma süresi on beş günden az olamaz.


Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi

Devre mülk hakkı;

Resmi senetle düzenlenecek anlaşma ile sona erdirilir. Beyanlar hanesindeki kaydın terkinin yapılması gerekir.

Devre mülke konu olan taşınmazın yok olması veya taşınmazın kamulaştırıl­ması ile sona erer.

Devre mülk sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi ile sona erer.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir