Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı bir arsanın paydaşlarının, paylı mülkiyet paylarına, arsa üzerinde inşa­at yapma ve kat mülkiyeti borcunun bağlanmasını ifade eder.

Her bir kat irtifakı sahibi, paylı arsa üzerinde yapılacak binanın, sözleşmede karar­laştırılan şartlara göre inşa edilmesi için kendilerine düşen borçların yerine getiril­mesini, borcun yükümlüsü olan diğer paydaşlardan isteyebilir.
Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı;

Paylı mülkiyete tabi bir arsa üzerinde bütün paydaşların iradesi ile kurulur.

Tek bir kişinin mülkiyetine tabi arsada ise malikin iradesi ile kurulur.

İnşasına başlanmamış veya başlanıp tamamlanmamış bir veya birden çok yapı üzerinde kurulur.

Kat mülkiyetine konu olabilecek bağımsız bölümler için kurulabilir.

Payların her birinde kurulması gerekir. Bir başka ifade ile inşaat yapma borcu­nun bütün paylara yükletilmesi gerekir.

Ana taşınmazın Tapu Kütüğündeki “İrtifak Haklan” hanesine tescil edilmek su­retiyle kurulur. Düzenlenecek resmi senet de tescil talebi sayılır.

Kat irtifakı tapu kütüğüne yapılacak tescil ile kurulur.

Kat İrtifakının Sona Ermesi

Kat irtifakı tamamlanan binanın kat mülkiyetine çevrilmesi halinde sona erer. Bu durumda kat irtifakının terkininin yapılması gerekir.

Kat irtifakı, taşınmazın deprem, yangın vb. nedenlerle tamamen yok olması du­rumunda kendiliğinden sona erer. Bir başka sona erme sebebi ise kamulaştır­madır.
 

Kaynak; Ar.Gör. Sevtap YÜCEL, Yard.Doç.Dr. Ahmet Halûk ATALAY

Gayrimenkul Hukuku ve Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir