Statik Proje Kontrolü ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Paylaş!!!

Ruhsata esas statik projeler ilgili idarelere sunulduğunda, müellifler idarelerin farklı uygulamaları ve beklentileri ile karşılaşılmakta ve muhatap olunan kuruma göre proje detaylandırılması söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla ilgili yönetmelikler dahilinde, statik proje yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ortak statik proje kontrolü kriterlerinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, ilde hizmet veren ve yapı ruhsatı düzenleyen kurumların proje kontrollerinde uygulanmasını istedikleri kriterleri, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmesi amacıyla ortak paydada buluşturup tüm kurumların beklentisi dahilinde bir aşağıdaki şekilde Statik Proje Ortak Kriterler formu oluşturmuştur, bu form ile aynı zamanda proje müellifleri için statik proje yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar için de yol gesterici nitelikte olacaktır.

“Statik Proje Nasıl Kontrol Edilir?”

 “Statik Proje Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?”
Temel Statik Projesi Kontrolü

Temel aplikasyon planında teras altında hatıl uygulaması planda gösterilecek, hatıl detayı verilecek.

B, C ve D grubu zeminlerde Yapı-Temel tam etkileşimli tasarım yapılacak.

Temelde kot farkı sebebiyle dolgu olacak kısımlarda blokaj üstü çakıl stabilize malzeme kullanılacaktır. Bu malzeme üzerine proje beton sınıfında donatılı beton uygulanacaktır.kot

TS 500 temelde kiriş yüksekliğinin temiz açıklığın 1/10’u koşulu tüm temelde değil, sadece koşulun sağlanmadığı temel kirişlerinde aranacaktır. (İlgili Yönetmelikler)

Temel drenaj ve mantolama detayı çizimlere eklenecek.

Su deposu temeli her durumda radye olarak tasarlanmalıdır.

Temel kalıp aplikasyon planında subasman perdesi mimari projeye uygun şekilde işlenecek, ölçülendirilecek ve detayı verilecektir.

Temel Seçimi ve Tasarımı

Asansör kuyusu temeli kesit ve donatı detayı verilecektir.

Radye temel hesaplarında zımbalama sonuçları verilmeli ve gerekli koşulların sağlandığı ispatlanmalıdır.

Statik Proje Kolon Aplikasyon Kontrolü

Sadece bodrum katta; perdeye saplanan kirişten ya da köşe noktalarda olması sebebiyle eklenen kolonlarda mimariden farklı olarak ilave akslar kolon aplikasyonda gösterilecektir.

Bodrum perdelerine toprak yükü etkitilecektir.

Bodrum katlarda perde-kiriş bağlantı noktalarına perde uzunluğunun 1/10 undan az olmamak kaydıyla başlık kolonu tanımlanmalıdır.

Kat planında mümkün mertebe x ve y yönündeki kolon oranı birbirine eşit olmalıdır.

Dolgu uygulanacak temellerde kolon boyları dolgu yüksekliğini de içine alacak şekilde uzatılacak, subasman perdesinin bittiği yere kadar rijit bodrum kabulü yapılacaktır.

Bütün katlar için bütün kolon ve perde düşey açılım detayları 1/50 ölçek ile çizilecektir. (Her katta tip kolonlar tek kesit detayında ismi yazılmak üzere gösterilebilir.)

Hesap raporlarında bütün katların kesit ve kolon donatı hesabı bulunacaktır.

Göğebakan yada çatıya kadar devam eden kolonlar mimari ile uyumlu olacaktır.

Statik Proje Kalıp Planı Kontrolü

Nervür döşemelerde çizimlerde süreklilik aranacaktır.

asmolen donatıKiriş ve/veya döşeme üzerine yüksekliği, kalınlığı, pencere boşluğu onaylı mimari projeye uygun olacak şekilde dış cephe duvarları hesaplara dahil edilecektir. Binanın 3D görüntüsü duvarlar tanımlanmış şekilde hesapların başına eklenecektir.
bina görünüş

Asmolen olarak XPS/EPS köpük kullanılacak ise “B1 Sınıfı yanmaz, alev yürütmez CE veya G belgeli TSE veya İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Onaylı Strafor kullanılacaktır” ifadesi projede belirtilecektir.

Asmolen döşeme sistemlerinde kirişlerde tek etriye uygulaması, etriye sıklaştırması ve hesapların uygunluğu gösterilmesi koşuluyla yapılabilecektir.

İç ve dış ölçüler uygulama sırasında tereddüte yol açmayacak yeterlilikte verilecektir. Dış ölçüler; dış kontür kırıklı ölçüler, akslar arası ölçüler, toplam ölçü sıralamasıyla verilecektir. İç ölçüler merdiven ve asansörden her iki yönden geçecektir.

Asmolen konsol döşemelerde; yönü döşeme sınırına dik konsollarda nervür boyu iç döşemeye konsol uzunluğu kadar uzatılacak ve bu durum nervür detayında ölçüsel olarak da gösterilecektir.

nervür açılım

Asmolen konsol döşemelerde; yönü döşeme sınırına paralel konsollarda dış kontur sınırındaki nervür, kiriş olarak tanımlanacak, üzerinde duvar var ise duvar yükünün bu kirişe etkitildiği hesaplarda gösterilecektir.
asmolen döşeme

Asmolen döşeme sistemlerde kat seviyesindeki merdiven sahanlığı asmolen olarak tasarlanabilecektir.

Motif ve güneş kırıcılar mimari kesit ve sistem detayına göre betonarme ya da prekast olarak belirtilmelidir.

Çatı planlarının x ve y yönünde kesitleri eklenecek ve mimari kotlara uyumlu olacak şekilde kotları verilecektir.

Hafif yapı elemanından oluşan çatılarda kullanılan kesit ve yerleri ile birleşim detayları verilecektir.


Statik Proje Genel Hususlar-

Bina içerisinde konsol kiriş uygulanmayacaktır.

İstinat duvarı, havuz, su deposu, fosseptik projesi ve hesapları statik projeye eklenecektir.

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Genel İlkeler

Her paftanın sonuna (temel aplikasyon, kolon aplikasyon, kalıp planları, kolon-kiriş- nervür açılımları, detaylar vs.) pafta adı, yapının ili, ilçesi, belediyesi, Ada-Parsel, Proje müellifi adı soyadı, Oda sicil no, İTB no., Yapı davranış katsayısı(R), Etkin yer ivme katsayısı(A0), Bina önem katsayısı(I), Hareketli yük katsayısı(n), zemin grubu ve sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin yatak katsayısı, ölçek bilgileri yer alacaktır.
proje kapak

Yığma duvar çatı katlarında yatayda maksimum 4m de bir hatıl uygulanacaktır.

Bütün hesap raporu sayfalarının üst kısmında proje bilgileri yer alacaktır. (İşyeri Tescil Belgesi Unvanı, Belediye ada/parsel bilgileri gibi.)

Statik proje çizimlerinden önce paftaya 1/200 vaziyet planı ve kesitleri eklenecektir.

Statik proje çizimlerinde; kolon, perde, kiriş ve nervür detayları verilirken mümkün olduğu kadar sıralı bir şekilde dizilmelidir.

Her farklı merdiven için 1/20 veya 1/25 ölçekli kesit ve donatı detayı eklenecektir.

Kesite sığmayan donatı yerleşimi için detayı çizimlere eklenecek.

Her çizim paftasında projenin hangi kısma ait olduğunu belirtir şematik kesit, bilgi ve detay bölümleri gösterilecektir.
yerleşim


İskele Projesi Kontrolü

Rüzgar yüklerine karşı çapraz elemanlar projede mutlaka gösterilecektir.

30 cm’ den uzun bina saçaklarında, saçaktan sonra iskele kurulumunu gerektiren durum var ise zeminden itibaren ikinci bir iskele kurulacak ya da konsol detayı kesitte gösterilecektir.
iskele

En üst platform yüzeyi ile taban plakası alt kenarı arasındaki yükseklik 24 metreyi aşmayan iskele projelerinde hangi mamul el kitabı için hangi tip iskele ve hangi yük sınıfı tercih edileceği proje üzerine yazılacaktır.

İskele Projesi üzerine mamul el kitabı ürün ve kodlar detayları ile birlikte eklenecektir.

Bina cephesi ile iskele arası mesafe maksimum 30 cm olacak şekilde dizayn edilecek ve ölçülendirilecektir.


Statik proje yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ile statik proje kontrolünde gözetilecek hususların belirlenmesi, yapı ruhsat süreçlerinin hızlanması, karşılıklı anlaşmazlıkların önlenmesi ve ortak bir paydada bulunulması konusunda tüm proje müelliflerine yardımcı olacaktır.

 

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Statik Proje Kontrolü ve Dikkat Edilmesi Gerekenler” için bir yorum

  • 26 Mart 2019 tarihinde, saat 09:52
    Permalink

    yeni yönetmelikte statik projesinin bilgileri ilgili idare( Belediye) sine girilmesi gereken her türlü bilgi ve belgelerin Müellif tarafından girilmesi ön görülmektedir, inşaat devam ederken statik proje de değişiklik yapılması veya müellifin projesini çekmesi durumunda yeni yapılacak statik projesinin aynı şekilde müellifi tarafından ilgili daire ye bilgilerin girilip yeniden ruhsat yazılması gerekmekte olması gerekmez mi bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadım bilgi verirseniz çok memnun olurum. teşekkürler.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!