Teknik Resim – Teknik Çizim Nedir?

Teknik resim; mimarlık terimi olarak kullanıldığında yapıyı ya da yapının herhangi bir bölümünü, mühendislik terimi olarak kullanıldığında bir makinenin veya parçalarının iç mimarlık terimi olarak kullanıldığında mekanların ve mobilya donatılarının imalat veya inşasının nasıl yapılacağını konusunda uzman kişilere eksiksiz olarak gösteren ölçekli plan, kesit, görünüş, perspektifler içeren çizim ve anlatım yöntemlerinin bütününü kapsayan disiplinler arası mesleki bir iletişim dilidir.

Bugün bilinen anlamıyla teknik resim; Almanca “technisches Zeichnen” Fransızca “dessin industriel” İngilizce “technical drawing” kelimelerinden gelmektedir.
Resim varlıkların doğadaki görünüşlerini kendi algı biçimine göre ölçeksiz, deforme, gerçekçi yada soyut faklı teknikler kullanarak kağıt vb. üzerine kalem fırça vb. gibi araçlarla ifade ederken teknik resim tasarlanan obje, mekan, yapı, tasavvur edilen herhangi bir fikrin üretilebilir, anlatılabilir, hayal edilenin somuta geçirilebilmek için cetvel pergel gönye vb. araçlar kullanılarak teknik, gerçekçi ve ölçekli bir dilde ifade ederken günümüz bilgi ve teknoloji çağının geldiği son noktada CAD programları üç boyutlu görselleştirme ve sanal gerçeklik ile geleneksel yöntemlerin ötesine geçmiş ve bu dil evrim geçirmiştir.

(İnşaat Mühendislerinin Bilmesi – Öğrenmesi Gereken Çizim Programları) yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Geçmişte üçboyutlu anlatım tekniği perspektif ve maket iken bu gün çizimleri bilgisayar ortamından printerlar çıktı alıyorken, maketleri üç boyutlu yazıcılar yapmaktadır. Sanal gerçeklikte tasavvur edilen gerçeklik ile eş değer olmuştur. Çizim; tasarım disiplinlerinden herhangi birinde verilen eğitim içerisinde planlanan bir ürünün anlatımını yapabilmek için kullanılan en temel iletişim aracıdır. Yapı, iç hacim, mobilya, donatı, ekipman veya herhangi başka bir nesne dizayn edilirken ilk düşüncelerin, tasarımların basılı bir düzleme (veya dijital bir ortama) aktarılmasında önceliğin serbest veya kurallı el çizimine verilmesi oldukça önemlidir. Bunun nedeni, insan zihninin çok hızlı çalışması ve bu hıza el çizimi veya eskizler ile yaklaşılabilmekte olmasıdır. Fakat fikir aşamasındaki tasarım düşüncelerinin bazı durumlarda el çiziminin de bir düzleme geçirilmesinde anlık olarak düşünme hızını yakalayamadığı bilinmektedir. Fakat tasarımı karşıya aktarmada iletişim aracı olarak temel bir prensip olan eli çizimini bir düzleme aktarabilme becerisi, teknik çizim, tasarı-geometri ve perspektif dersleri ile edinilebilmektedir.

Teknik resim; belirlenmiş çizim teknikleri perspektifinde istisnai çizgiler, işaretler ve semboller kullanılarak meydana getirilmiş bir lisandır; ayrıca yapı-tasarım temel alanında yer alan mimar, mühendis ve diğer teknik uzmanlar arasındaki komünikasyonu sağlayan evrensel-müşterek bir iletişim aracıdır.

Dünya üzerinde farklı lokasyonlarda bulunan tüm teknik sahibi meslek insanlarının düşüncelerini diğerine iletebildikleri bir olgudur. Bu iletişim olgusu, tasarım sürecinin başından sonuna kadar olan tüm proseste kullanılmaktadır.

Tarihsel süreçte bu yöntem Monge’un bulduğu tasarı geometri ile başlar; başlangıç bir noktanın izdüşümü ile binlerce noktanın izdüşümüne ulaştığında varılan nokta tasarlanan objenin kendisi olmaktadır. Tasarı geometri; matematiğin de alt başlığı olan geometrinin “uzayda hayal edilen nesnelerin izdüşümleriyle beraber ibraz edildiği bir geometri platformu” olarak tanımlanmıştır.  Bu tanım plan kesit görünüşler yani ortografik izdüşüm prensibiyle kurallı perspektifler ile ölçekli olarak ifade edilir.

Teknik resim de tasarı geometri de tasarımcı veya uygulamacının tasavvur ettiği nesneyi kural ve kaideleri ile uluslararası standartlarda dünyanın herhangi bir noktasında herhangi bir dilden ve ülkeden meslek erbabına ifade etme aracıdır.

Çizim yöntemleri ne kadar değişse de kullanılan standart dil aynıdır. Nasıl edebiyat kelimeler, cümleler, noktalama işaretleri ile bize tasavvur ettiği düşünceyi anlatıyorsa teknik resimde ikinci (2D) ve üçüncü boyutu (3D) anlatmanın dilidir. Bu noktada tasarı geometri ve teknik resim birbirinden ayrıştırılamadan matematik altyapısı ile genel tanım “koordinatlar “ ile başlayan süreçte desteklenmelidir. Bu noktadan sonrası teknik anlatım kurallı ve ölçekli iken görsel anlatım teknikleri eskiz çizimler alt başlıkta “görsel” olarak ayrıştırılmalı, görsel iletişim ve perspektif konusu kural ve kaideler dışına çıktığında bizim bağlamımızda olmamalıdır.
Kaynak: 
TDK, 2011. Türkçe Sözlük (Tek Cilt) Kolektif, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, ISBN: 9789751600707
Erten Bilgiç, D., Konak, N., 2016. “Tasarı Geometri – Teknik Resim” ve “Perspektif” Derslerinin, Mimarlık Eğitimi Düşünsel Altyapısına Etkisi ve Prof. Dr. Yılmaz MORÇÖL, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 1(1): 1-11
Aslı Yıldız - İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE TEKNİK RESİM DERSİNİN ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE YERİ VE ÖNEMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir