Yapılarda Kullanılan Cam Çeşitleri

Binalarda yapı malzemesi olarak kullanılan cam malzemenin büyük bir yüzdesini pencere camları oluştururlar. Dış ortam ile iç ortam arasında görsel ilişkinin kurulmasında çok önemli görevi olan pencerelerin büyük bir yüzeyini ise yine pencere camları meydana getirir.

Cam Çeşitleri

Birçok cam çeşidi bulunmakta olup, en sık kullanılanları aşağıdaki şekilde suralayabiliriz.Normal Pencere Camları

cam-5-mm-500x500Normal pencere camları değişik kalınlıklarda ve çekme yöntemi ile üretilen camlardır. Pencerelerde kullanılan camların kalınlıkları anma adı olarak 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 mm’dir. Isı yalıtımı sağlamak açısından cam kalınlığını artırmanın rasyonel bir yanı bulunmamaktadır. Cam kalınlığının artması bir yerden sonra pencere doğramasına fazla yük vereceği için özellikle ahşap doğramalarda kanatların sarkmasına yol açabilir. Bu bakımdan kanat büyüklüğünün artması halinde doğrama kesitlerinin buna göre tasarlanmasında yarar vardır.

Ahşap doğramaya ahşap çıta ile cam takılmasında genelde çıtanın dışa gelmesine dikkat etmek gerekir. Burada esas amaç, suyun içeriye girmesine engel olmaktır. Ahşap çıtanın altına bir miktar cam macunu konması suyun girmesini daha iyi önler. Bazı hallerde ahşap çıtanın iç taraftan konması ile de cam takılması mümkündür. Bu durumda “U” profili şeklinde plastik ya da kauçuk bir profilin içine sokularak, çepeçevre ahşap çıta ile bastırılarak ve sarı ahşap vidası kullanılarak tespiti uygundur. “U” profili şeklindeki plastik ya da kauçuk profilin su geçirmezlik açısından sürekliliğini sağlamak için köşolerde birbirine kaynaklanması gerekir. Aksi durumda, bu noktalardan girecek su, doğramanın kısa zamanda çürümesine neden olabilir. Ahşap çıta ile cam takılmasında çıtaların çivilenmesi yerine yuvarlak başlı sarı ahşap vidalarının kullanılması daha iyidir. Metal ya da plastik doğramalarda, cam, dolu kesitli çıta profilleri ile ya da doğramanın kendisine özgü cam çıtası ve yardımcı sızdırmaz!ık profilleri (kauçuk, plastik vb) kullanılarak takılması gerekir.

Normal pencere camları 2-7 mm kalınlıkta üretilir. Ahşap doğramalara normal pencere camları takılması için doğrama profiline camın oturacağı bir cam dişi (lamba) açılır. Bu dişin derinliği, cam kalınlığı +12 mm olmalıdır. Genişliği ise 12 mm dolaylarındadır.

Cam yerine yerteştirildikten sonra macun çekilir. Bunun için yeterli genişlikle bir ıspatula ya da iskarpela kullanılabilir. Camın başlangıçta doğramaya tespitinde kullanılan cam çivisinin asıl görevi macun çekilinceye kadar camın düşmemesini sağlamaktır. Cam macunu çekildikten sonra macun yüzü pencere doğraması ile birlikte boyanmalı, macunun kuruyarak plastikliğini kaybetmesine olanak verilmemelidir.

Pencere camı, arıtılmış silis kumu, kireç taşı tozu, kalsiyum karbonat ya da kalsiyum hidroksit ve sodyum sülfat malzemelerinin bileşiminden oluşur.

Hava Tabakalı Camlar

hava-tab-cam-imgHava tabakalı camlar, cam yüzeyinden ısı kaybını önlemek amacıyla üretilirler. Isı kaybını önlemenin gerektirdiği konstrükslyon biçimi aynı zamanda sesin geçişini de önemli ölçüde engelleyebilmektedir. Isı kaybını önlemek amacıyla üretilen hava tabakalı camlar, aralarında hareketsiz hava bulunan iki veya üç adet camın kenar kısımlarının dış hava ile bağlantısının kesilmesi yoluyla oluşturulurlar. Ancak iki cam levha arasında bulunan havanın nemi ya üretim sırasında önlenir ya da iki cam levhanın arasına konan metal veya plastik profilin İçine yerleştirilen nem alıcı maddelerle engellenir. Böylece iki cam arasındaki havanın nemi alınarak yoğuşma olasılığı ortadan kaldırılmış olur. Ülkemizde üretilmekte olan hava tabakalı camlara örnek olarak; ısıcam gösterilebilir. Bu hava tabakalı camlarda ise, cam levhalarının bir araya getirilmesinde kullanılan ve ara mesafeyi oluşturan alüminyum profil içine nem emici malzeme yerleştirilerek iki cam levha arasındaki hava yastığının nemi alınmakta, kullanılan elastik macunlarla da hava yastığının dış hava ile bağlantısı kesilmektedir.

Hava tabakalı camların değişik malzemeden pencere doğramalarına yerleştirilmesinde dikkat edilecek iki önemli nokta; hava tabakalı camın ağırlığının göz önüne alınarak yeterli kesite kanat profili sağlanması ile hava tabakalı camın yerleştirileceği cam dişi büyüklüğüdür. Hava tabakalı camın ahşap doğramaya takılmasında PVC takozlar kullanılır. Hava tabakalı camın ağırlığını dengelemek ve kanadın sarkmasını önlemek amacıyla taşıyıcı ve yan takozlar; kanat ve çıta ile hava tabakalı cam arasında aralık sağlamak ve camın rüzgar basıncı altında oynamaması için titreşim takozu kullanmaktır.

Mat Camlar

mat-cam-imgMatlaştırma işlemi camın yüzeyini pürüzlendirerek saydamlığını bozduğundan camın arkasını göstermemesini sağlar. Bu işlerle birlikte camın ışık geçirgenliği de azalır. Ancak bununla beraber pürüzlendirilmiş cam yüzey ışığı yeniden yayan bir ekran oluşturacağından bu tür camlar ışığın daha derinlere yayılmasında kullanılabilirler. Mat camların yapıda kullanılma yerleri; kapılar, pencereler, görüntü istenmeyen yerler, aydınlatma armatürleri ile ışığın daha homojen yayılması istenen hallerde ışık kaynağının önü gibi yerlerdir. Ayrıca matlaştırma işleminin bir dekorasyon niteliğinde alındığı hallerde bu tür mat camlar hafif bölme elemanı olarak da kullanılabilirler.

 

Cam yüzeyini matlaştırma yöntemleri şunlardır;

  • Basınçlı kum püskürtülerek matlaştırma,
  • Asitle matlaştırma (Dağlama) ve
  • Parlatma (Polisaj)’dır.
Kristal Camlar

Kristal camlar kurşun oksit içeren camlardır. Kristal cam, nispeten yumuşak olması nedeniyle işlenmeye daha uygun bir cam türüdür. Kurşun oksit camlara berraklık vermesi ve camın ışık geçirgenliğini artırması nedeni ile cam franülüne dahil edilmektedir. Cama kurşun oksit katılması camın sertliğini azaltmakta; camın levha olarak üretilmesinden sonra özel parlatma makinelerinde aşındırıcılar kullanılarak yüzeyleri parlatır. Kristal camlar gerek yüzeylerinin düzgünlüğü ve gerekse ışığı çok iyi geçirmesi gibi özellikleri yanı sıra daha kolay işlenebilmesinin sağladığı yararlar ve etkiler nedeniyle uygun yerlerde kullanım alanı bulmaktadır. Kristal camın yapı dışındaki en önemli kullanım alanı vazo, kase, kül tablası gibi ev ve süs eşyası üretimidir.

Float Camlar

float-cam-imgFloat cam, çekme yöntemi ile elde edilen levha camının erimiş kalay üzerinden yüzdürülerek geçirilmesi yoluyla üretilir. Adını üretim teknolojisinden alan float cam, uluslar arası standartlara uygun, üstün kaliteli bir camdır. İki yüzü birbirine paralel, pürüzsüz, dalgasız ve parlaktır. Yüzeyler çok parlak ve tamamen pürüzsüz olduğu için, işlenen camın bir bölümünün kaybına neden olan perdahlama ve cilalama işlemlerine gerek yoktur. Float camlar ayna yapımında büyük ölçüde kullanılmaktadır. Float cam ülkemizde Kırklareli’nde kurulmuş bulunan Trakya Cam Sanayi tarafından üretilmektedir. Float camlar 3-19 mm kalınlık, 3.20 m genişlik ve 6.00 m uzunluğunda üretilmektedir.

Empirme Camlar

Emripme camlar, dökme-silindirleme yöntemi ile şekillendirilen camlardır. Düzlem bir döküm masası üzerine dökülen erimiş cam hamuru üzerinden üstünde girintili, çıkıntılı desen bulunan metal bir silindir geçirilmesi ile, diğer bir deyişle baskı yöntemi ile elde edilirler. Empirme camlar kendi aralarında, örneğin; Kadetral, Sitriye, Buzlu, Orneman vb. gibi isimlerle anılırlar.

Güvenlik Camları

Güvenlik camları genelde görüntü istenen hallerde kullanılan çok zor kırılan ya da kırıldığında kesici parça oluşturmayan camlardır. Böylece camın kırılması halinde insana zarar vermesi engellenmiş olur.

Temperlenmiş Camlar (Öngerilmeli Camlar)

Temperlenmiş camlar, yapılarda adi cama nazaran daha fazla mukavemet istenen hallerde ve adi camın kırılması halinde kesici parça etkisinden kaçınmak gereken yerlerde (merdiven korkulukları vb yerler ile oto camları) kullanan bir güvenlik camıdır. Bu camlar ülkemizde 5, 6 ve 10 mm kalınlıklarda üretilmektedir.

Tabakalı Camlar (Lameks)

lameks-cam-tabakalı-cam-img(1)

 

Tabakalı güvenlik camları temperlenmiş camların kullanıldıkları yerlerde kullanılırlar. Ülkemizde tabakalı camlar, iki cam levha arasında ki Polivinil Bütiral (PVB) folyo tabakasının renkli ve renksiz olanları ile adi cam, mat cam ve güneş kontrol camlarının değişik düzenlemeleri halinde üretilmektedirler.

Tabakalı camlar her tür doğramaya uygulanabilir. Cam ölçüsü, cam yuvası boşluğundan en ve boy alınarak 8 er mm daha küçük olmalı ve tabakalı cam takozlama yolu ile yerleştirilmelidir. Tabakalı özel bir türü ateşli silahların delici etkisine dayanıklıdır. Bu tür cama kurşun geçirmez cam da denilmektedir. Bu tür camlar çok katlı olarak yapıldığı için kurşun geçirmez nitelik kazanmaktadır.

Telli Camlar

Telli camlar, camın hem kırılmasına karşı direncini artırmak hem de kırıldığında dağılmasını engellemek üzere içine tel yerleştirilmesi ile elde edilirler. Telli camlar daha çok yatay ya da yataya yakın az eğimli yerlerde özellikle kırıldığında dağılmaması gereken yerlerde kullanılırlar. Mekanik darbelerle dağılmayan telli camlar ısıl şoklarda da dağılmazlar. Yangınlarda patlayan adi camların bu önemli sakıncası telli camlarla giderilmiştir.

Cam Filmi

Multifilm ile pencere gibi elemanlardan oturulan mekana istendiği kadar ışığın içen girmesini sağlar. Uygulaması son derece kolay ve çevreye zarar vermeyen bu sistem iş yerlerinde, ofislerde kış bahçesinin teras ve yan camlarında rahatlıkla kullanılabilir. Cam filmleri pencere veya ışık alan mekanların perdelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Silikon Cephelerde Cam Seçimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir