Deprem Yönetmeliklerinin Önemi

Norm ve Standart ile bunlara eşdeğer Deprem Yönetmelikleri her deprem ülkesinde daima mevcuttur ve kanun hükümleri derecesinde geçerlilikleri vardır. Bu yönetmeliklerin getirdiği hükümlere yayınlandıkları ülkelerde sınırsız şekilde uyulması mecburiyeti getirilmiştir.

Neden Deprem Yönetmelikleri Hazırlanır?

Gerek statik hesaplan yapan mühendis veya dinamik olarak yapıların durumlarını incelemekle görevli mühendisin, proje gereği bazı kabuller yaparken, kendi kendisine ve bilgi seviyesine göre karar vermesi beklenemez. Hesap mühendisinin kanun niteliği taşıyan bu yönetmeliklerle, Norm ve Standartlara ters düşecek karar vermesi de doğru olmaz.

Öğrenim sırasında kazanılmış bilgiler, hiç bir zaman pratik çalışma hayatında ve proje uygulamasında yeterli olamaz. Mühendisin işini ve çalışmasını kolaylaştıran ve ona yön veren işte bu kanun niteliğindeki Norm, Standart ve bunlara eşdeğer Yönetmeliklerdir.

Uygulama gereği, şantiyede ve inşaat yerinde, her türlü sonradan alınacak kararlar, Norm ve Standartların koyduğu hükümlerine yapılacak ilave uygulamalar sorumlu kontrol müessesesi ve proje mühendisi tarafından müştereken alınmalıdır. Sonuçta daima bir protokol hazırlanmalı ve proje evrakı arasında saklanmalıdır.

Bir diğer önemli husus ise, bu şekilde davranmakla, inşaat ile ilgili hukuk anlaşmazlıklarının çabuk çözülmesine yardımcı olunur. Böylelikle toplumun hem can hem de mal güvenliğinin otomatikman sağlanmış olur. Bu şekilde davranış bir anlamda milli servetin korunması anlamı da taşır.

Yönetmeliklerin Önemi

Deprem Yönetmeliklerinin önemini şöyle sıralamak mümkündür:

1. Çeşitli ülkelerde, geçerliliği aynı olan ve fakat ifade şekli çeşitli olan bu yönetmelikler, Norm ve Standartlar uluslar arası faaliyetlerde mühendislerin karşılıklı anlaşmalarını kolaylaştırır. Yapılan hesapların da karşılıklı olarak kontrol edilmesini sağlar. Aynı zaman da statik ve dinamik hesap sonuçlarının birbiri ile tartışılmasını kolaylaştırır. Bu normlar mühendislerin ortak lisanıdır.

2. Yönetmelikler içinde yer almış hükümler, teorik teknik bilgilerin pratikte denenmek suretiyle doğruluğu tespit edilmiş hesap ve yapı kurallarıdır. Bundan başka deprem sonrası meydana gelmiş olan hasarlardan zarar ve ziyanlardan ders alınarak hazırlanmışlardır.
3. Norm, Standart ve Yönetmeliklerin ön gördüğü malzeme emniyet katsayıları Malzeme Laboratuvar deneyimleri ile tespit edilmişlerdir. Kesinlikle güvenilir.

4. Statik ve Dinamik Analiz yapan mühendisin, karar verme aşamasında sistem ve malzeme seçiminde zamandan istifade etmesine da sebep olur. Norm hükümleri teknik ve bilimsel kitaplarda bulunmayan pratik bilgilerdir.

5. Norm ve Standart hükümlerinin her ilgili ülkede aşağı yukarı aynı olması modern bilgisayar yazılımların ve programlarının her ülkede geçerli olmasını sağlar.

6. İnşaat ile ilgili hukuk anlaşmazlıklarında mahkemeleri ve hakimleri bağlıyan hükümleri içerirler. Davalara bakan merciler bilirkişi raporlarına ancak, bu yönetmeliklerin içindeki kanun niteliği taşıyan bu hükümlerle karşılaştırmak suretiyle karar verebilirler.

TDY 2007 ile TBDY 2018 Arasındaki Farklar

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir