TBDY- Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı

TBDY -Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Dayanıma Göre Tasarım’da(DTS) taşıma gücü yaklaşımı ile kesit hesabı için, doğrusal elastik deprem yüklerinin azaltılmasında

Devam

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Bina Performans Düzeyleri ve Hedefleri ile Değerlendirme/Uygulama Yaklaşımları

Deprem etkisi altında binaların taşıyıcı sistemlerinin Bina Performans Düzey tanımlamaları şu şekilde; (KK)-Kesintisiz Kullanım; Taşıyıcı sistemde hasarın oluşmadığı veya ihmal

Devam

TDY 2007 VE TBDY İLE UYUMLU ZAMAN TANIM ALANINDA MAKSİMUM ÖTELENME TALEPLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansında Araş. Gör. A. Demir ve Doç. Dr.A.H. Kayhan tarafından sunumu gerçekleştirilen “DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007

Devam

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- *** Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları

Bu durumda TDY 2007’den farklı olarak; a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri, vb.

Devam

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Deprem Yer Hareketi Düzeyleri ve Spektrumları

Bu Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen dört farklı deprem yer hareketi düzeyi tanımlanmıştır. Deprem yer hareketi spektrumları, belirli bir deprem yer

Devam