Skreyper Nedir? Nerelerde Kullanılır? Çeşitleri

Skreyperlar, zemini yükleme sistemindeki haznesine bıçakla kendi kendine sıyıran, yükleyen, boşaltma yerine kadar kendi kendine taşıyan ve boşaltma yerinde de bıçak ağzını yukarıya çekmek suretiyle haznesindeki malzemeyi kendiliğinden boşaltan ağır iş makinesidir. (İngilizcesi: scraper)

Skreyperlar kazma sırasında genellikle yokuş yukarı yada yokuş aşağı çalışmakta olup kendi çekiş sistemlerinin yanı sıra arkasındaki buldozer yada bunun gibi bir iş makinesi gücünü de kullanarak çalışırlar.

skreyper

Skreyperlar modellerine, boyutlarına ve kullanıldıkları iş çeşitlerine göre farklılıklar göstermekle birlikte yükleme haznelerinin kapasiteleri 8 m³ ile 34 m³ arasında değişmektedir ve büyük boy skreyperların biri önde ve biri arkada olmak üzere çift motordan elde edilen güçleri 536 Hp’yi bulmaktadır.

Skreyperlar ardı ardına katar oluşturacak bir şekilde çalışabilirler. Skreyperların ön önemli artısı kamyon, dozeri, yükleyici ve ekskavatörlerle birkaç makinenin birlikte yapacağı kazma ve nakliye işini tek başına yapabilmesidir. Bu
nedenle iş makinesi satın alma maliyetlerini düşürmektedir. Bu avantajlarına rağmen Türkiye’de çok kullanılan bir iş makinesi değildir.

Skreyper Tipleri

Skreyperler yürütme elemanları, kontrol ve tahrik şekillerine göre sınıflandırılabilir.

skreyper-çeşitleri-tipleri

Skreyperların Avantajları ve Dezavantajları

 • Skrayperlerın zemin kazıma, kazıdıkları materyalleri taşıma ve serme özelliklerinin bir arada olması iş kolaylığı ve ekonomi sağlar. Fakat bu kazıma ve kazma güçlerinin düşmesi, çalışabildikleri zemin sınıflarını sınırlandırmaktadır.
 • Yüksek kohezyonlu zeminlerde, muhtevasında büyük kaya ya da kaya parçaları, büyük kökler gibi yabancı cisim barındıran zeminlerde çalışamazlar.
 • Hava şartlarının, çalıştıkları zemini daha kaygan, sulu, çamur hale getirmesi gibi etkenlerden etkilenirler.
 • Başka araç ile çekilen skreyperların taşınma mesafeleri sınırlıdır.
 •  150-450 m çalışma mesafelerinde verimlidir.
Skreyperlar Nerelerde Kullanılır?

Skreyperlar;

 1. Yol inşaatlarının alt yapı safhasında,
 2. Toprak dolgu işlerinde,
 3. Tesviye işlemlerinde,
 4. Yarma ve kanal açımında,
 5. Madenler, taş ocakları, agrega tesisleri gibi işletmelerde sıyırma, taşıma, yükleme gibi amaçlarlar kullanılırlar

Skreyperlaın Verimi

Skreyperların yapısına bağlı olarak verimli olarak kullanılabilmesi şu koşullara bağlıdır;

 1. Çalışma sahasının büyüklüğü,
 2. Çalışma mesafesi,
 3. Hava ve iklim faktörleri,
 4. Zemin durumu, sertliği, kohezyon durumu ve su içeriği
 5. Operatörün eğitim durumu,
 6. Kova hacmi,
 7. Çalışma alanının eğimi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir